Obsługa księgowa cudzoziemców – na czym polega, co obejmuje?

Obsługa księgowa cudzoziemców umożliwia wielu z nich pobyt w obcym kraju, a także podjęcie legalnej pracy zarobkowej. Tego typu biura księgowe pomagają m.in. w sporządzeniu dokumentów takich jak pozwolenie na zatrudnienie oraz w przygotowaniu deklaracji podatkowych. Co jeszcze można zlecić do wykonania księgowym? Dowiedz się, w jakich konkretnie działaniach wspierają cudzoziemców.

Obsługa cudzoziemców – co trzeba zrobić, aby pobyt był legalny?

Należy podkreślić, że osoby, które chcą przebywać w Polsce legalnie, przez dłuższy okres niż 3 miesiące, muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Aby je otrzymać, warto zgłosić się do biura księgowego, które wśród dostępnych usług oferuje także pomoc w jego uzyskaniu. Należy jednak pamiętać, że tego typu pozwolenie wydawane jest maksymalnie na 3 lata – w praktyce, urząd może wydać je na krótszy czas. Obsługa księgowa cudzoziemców związana jest także z pomocą w uzyskaniu dokumentów takich jak pozwolenie na pracę w Polsce. Należy podkreślić, że tylko z tym dokumentem, cudzoziemiec może u nas legalnie pracować. Aby je otrzymać, wymaga się od niego posiadania wizy bądź zezwolenia na pobyt czasowy. Warto podkreślić, że profesjonalne biuro księgowe pomaga w uzyskaniu zarówno zezwolenia na pracę typu A, jak również innych rodzajów zezwoleń. Ponadto, księgowa może pomóc także w przejściu przez procedury dotyczące uzyskania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. W takim przypadku, takie dokumenty składa pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy (te osoby nie muszą posiadać u nas zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy).

Inne usługi świadczone przez biuro księgowe w ramach obsługi cudzoziemców

Rzetelna i wysokiej jakości obsługa obcokrajowców umożliwia nie tylko legalizację ich pobytu oraz pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę, ale także związane z tym usługi księgowe, które niejednokrotnie mogą być skomplikowane. Profesjonalna księgowa pomoże m.in. w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu procesu rejestracji w celach podatkowych – podkreśla specjalista z MBJ BIZNES z Poznania.

 Dodatkowo, należy podkreślić, że biura księgowe pomagają cudzoziemcom także w analizie uzyskanych dochodów, zarówno za pracę w Polsce, jak i poza jej granicami, tak by ustalić zakres opodatkowania. Tego typu fachowa pomoc to także doradztwo związane np. z tym, czy warto założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto, księgowa pomaga także obcokrajowcom w poprawnym przygotowaniu deklaracji podatkowych. Jest to o tyle ważne, że dzięki jej wiedzy i umiejętnościom może maksymalnie zredukować obciążenia podatkowe i tym samym uniknąć podwójnego opodatkowania.

śr. ocena 5 / głosów 5