Jak obecnie przebiega kurs na prawo jazdy?

Każda osoba chcąca przystąpić do egzaminu na prawo jazdy i uzyskać uprawnienia do prowadzenia samochodu, musi ukończyć kurs prowadzony przez szkoły nauki jazdy. Przebieg kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy jest taki sam w każdym ośrodku szkolenia kierowców. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jak przebiegają obydwie te części i czego się możemy spodziewać?

Część teoretyczna

Do nauki jazdy i przepisów można wybrać dowolną szkołę – ważne jednak, aby dany ośrodek posiadał uprawnienia wydane przez starostwo powiatowe. Szkołą mającą odpowiednie uprawnienia jest na przykład Nauka Jazdy Alien ze Szczecina. Część teoretyczna kursu trwa 30 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda). W trakcie tej części kursu uczniowie biorą udział w wykładach teoretycznych prowadzonych przez instruktora lub wykładowcę. Ich zadaniem jest zapoznanie kursantów z teorią prowadzenia samochodu, przepisami drogowymi, znakami drogowymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Oprócz samych wykładów prowadzone są także ćwiczenia, podczas których uczestnicy rozwiązują wybrane zagadnienia w formie np. krzyżówek drogowych.

Wiele szkół zapewnia także uczestnikom swoich kursów materiały dydaktyczne, książki, nagrania multimedialne itp. Szkoły prowadzące kursy na prawo jazdy są zobowiązane do kontrolowania obecności uczestników kursu na zajęciach z teorii. W skład części teoretycznej kursu może wchodzić także wewnętrzny egzamin z teorii, który przeprowadzają niektóre ośrodki. Pozwala on na sprawdzenie wiedzy uczestników oraz danie im wskazówek, z czego muszą się lepiej doszkolić. Część teoretyczną kursu na prawo jazdy można odbyć także „na odległość”, za pośrednictwem np. Internetu. Jest to świetna opcja dla osób, które często wyjeżdżają i nie mają możliwości uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych.

Część praktyczna

Dopiero po pełnym ukończeniu zajęć teoretycznych (oraz ewentualnym zdaniu wewnętrznego egzaminu na prawo jazdy z teorii) uczestnicy mogą przystąpić do części praktycznej. Polega ona na aktywnej nauce obsługi i prowadzenia pojazdu i odbywa się na placu manewrowym lub bezpośrednio na ulicach miasta. Uczestnikowi podczas jazd towarzyszy wykwalifikowany instruktor, który czuwa nad bezpieczeństwem przebiegu szkolenia oraz dostosowuje jego tempo do stopnia zaawansowania osoby szkolonej. Zajęcia z praktyki trwają 30 godzin zegarowych (po 60 min. każda). Pojazdy służące do prowadzenia zajęć praktycznych są odpowiednio dostosowane do nauki jazdy. Jazdy powinny być prowadzone zarówno na terenie miasta, jak i poza nim. W zajęciach praktycznych może uczestniczyć tylko jeden kursant. Część praktyczna szkolenia kończy się po „wyjeżdżeniu” 30 godzin. Należy zwrócić uwagę, czy egzamin wewnętrzny (próbny) jest w cenie kursu jako 31 godzina jazdy, jak jest na przykład w Nauka Jazdy Alien ze Szczecina. Osoby, które potrzebują większej praktyki mogą dodatkowo dokupić jazdy doszkalające.

śr. ocena 5 / głosów 5