neurobiologia

Neurobiologia – kierunek z przyszłością

Neurobiologia to termin oznaczający różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy. To jedna z najszybciej rozwijających się obecnie nauk przyrodniczych. Najważniejszym wyzwaniem dla neurobiologii jest mózg ludzki, najbardziej skomplikowany obiekt we Wszechświecie. Sposób funkcjonowania układu nerwowego jest niezwykle złożony, podobnie jak jego budowa. Neurobiologia jest więc niewątpliwie kierunkiem z przyszłością.

Nauka interdyscyplinarna

Układ nerwowy przetwarza informacje odebrane przez zmysły, kontroluje pracę innych narządów oraz steruje zachowaniem. Dziedzina medycyny, która zajmuje się jego badaniem, nazywa się neurologią. Neurobiologia zajmuje się także psychologią, filozofią, farmakologią i biochemią. Istnieje wiele różnych metod badania układu nerwowego, które wymagają odmiennej wiedzy specjalistycznej. Badania przeprowadza się za pomocą mikroskopu elektronowego, mikroskopu optycznego, do innych badań stosuje się rezonans magnetyczny. Niektóre badania przeprowadza się jedynie pośrednio. Badania neurobiologiczne mają znaczenie zarówno praktyczne, jak i poznawcze. Dlatego też program studiów neurobiologii oparty jest na przedmiotach podstawowych  i specjalistycznych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach i instytutach naukowo-badawczych, w placówkach medycznych czy pracowniach laboratoryjnych. Coraz więcej uczelni na świecie, także w Polsce, oferuje unikatowy kierunek studiów neurobiologia. Jednym z nich jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Poziomy badań – od molekuł do zjawisk psychicznych

Dzięki badaniom z zakresu biochemii, biologii molekularnej i biologii komórki, dowiadujemy się, jakie funkcje pełnią poszczególne związki w komórkach, a także jak ekspresja genów wpływa na ich funkcjonowanie. Badania pozwalają więc na dostarczenie wiedzy, w jaki sposób komórki wytwarzają i przekazują sobie sygnały na poziomie molekularnym. Badania na poziomie systemowym pozwalają natomiast określić w jaki sposób kilka, a nawet kilkaset komórek tworzy sieć wzajemnych połączeń. Przykładem takiej sieci mogą być system wzrokowy oraz czuciowy. Behawioralny poziom badań natomiast łączy określone zachowanie organizmu z aktywnością określonych systemów nerwowych. Badania na poziomie poznawczym starają się określić relacje między układem nerwowym a umysłem. Chodzi tu o emocje, temperament, inteligencję czy osobowość. Neurobiologia poznawcza łączy neurobiologię z psychologią poznawczą i metodami obrazowania mózgu. O kierunku tych fascynujących studiów i sylwetkach absolwentów, możemy przeczytać na witrynie Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

śr. ocena 5 / głosów 2