Co musisz wiedzieć o kategorii A

Prawo jazdy kategorii A kojarzy się powszechnie jako to „na motor”. Mniej powszechnie znanym faktem jest jednak, że istnieje w tym zakresie co najmniej kilka wariantów. Różnią się one natomiast chociażby pod względem wieku, który trzeba osiągnąć, aby móc ubiegać się o dokument uprawniający do kierowania jednośladami różnego typu. Poniżej garść kluczowych informacji o rodzajach prawa jazdy kategorii A.

Tak naprawdę oprócz kategorii A istnieją jeszcze kategorie A1, A2 oraz AM. Kategoria A jest zaś najtrudniejszym do uzyskania certyfikatem z nich wszystkich. Dowodem chociażby konieczność ukończenia 24. roku życia, aby zdać stosowny egzamin. Wyjątek stanowią osoby 20-letnie, które od co najmniej dwóch lat legitymują się prawem jazdy kategorii A2 (o nim za chwilę), oraz żołnierze i funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Granicznej albo Policji – tutaj wymagany wiek wynosi jeszcze mniej, bo zaledwie 18 lat.

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A umożliwia kierowanie motocyklem rozumianym jako pojazd, w którym pojemność skokowa silnika spalinowego przekracza 50 cm3 – zarówno dwukołowy, jak i wielośladowy, czyli z bocznym wózkiem, a także trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Do takiego pojazdu może też być dołączona przyczepa, której masa nie przekracza masy tegoż pojazdu i 100 kg.

A2

Jeśli moc motocykla nie przekracza 35 kW (lub 15 kW w przypadku motocykla trójkołowego), a stosunek tej mocy do masy własnej pojazdu nie przekracza 0,2 kW/kg, wystarczy prawo jazdy kategorii A2, o które ubiegać się można po ukończeniu 18. roku życia. Należy tutaj nadmienić, że wspomniany stosunek mocy do masy nie może być efektem zmian wprowadzonych w motocyklu o mocy początkowo ponad dwa razy większej. Obostrzenia dotyczące ewentualnej przyczepy są zasadniczo takie same jak w kategorii A.

A1

Podobnie w kategorii A1, przy oczywistym zachowaniu proporcji. Tutaj bowiem moc pojazdu nie może przekroczyć 11 kW, a jej stosunek do masy motocykla nie powinien przekraczać 0,1 kW/kg. Prawo jazdy kategorii A1 można zdobyć, mając 16 lat (choć przed ukończeniem 18. roku życia konieczna jest do tego pisemna zgoda rodziców lub opiekunów). Upoważnia ono również do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy wynoszącej do 15 kW. Warto tu wspomnieć, że ten rodzaj pojazdu o mocy przekraczającej ową wartość mogą prowadzić zasadniczo osoby mające co najmniej 21 lat.

AM

Każdy z dotychczas wymienionych wariantów prawa jazdy pozwala również na kierowanie pojazdami określonymi dla kategorii AM, czyli takimi, których konstrukcja uniemożliwia osiągnięcie prędkości większej niż 45 km/godz. Może to być dwu- lub trójkołowy motorower o mocy nie większej niż 4 kW (również z przyczepą) albo lekki czterokołowiec o masie mniejszej niż 350 kg. Zaświadczenie o zdolności do kierowania takimi pojazdami można zdobyć już w wieku 14 lat.

– Niezależnie od wybranej kategorii szkolenie rozpoczyna się najwcześniej na trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku – mówi rzecznik szkoły nauki jazdy Alien w Szczecinie. Warunkiem uzyskania prawa jazdy jest zdanie (po ukończeniu odpowiedniego szkolenia) egzaminu państwowego właściwego dla konkretnej kategorii, w części praktycznej i teoretycznej, trwającej ok. 25 minut, a także orzeczenie lekarskie i ew. psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

śr. ocena 5 / głosów 3