biuro przeprowadzka

Kto odpowiada za uszkodzenie mienia w trakcie przeprowadzki?

Powierzając przeprowadzkę profesjonalnej firmie, ufamy, że przebiegnie ona bezpiecznie i bezproblemowo. Co jednak w przypadku, gdy któraś z rzeczy ulegnie zniszczeniu? Pęknięcia, stłuczenia, odpadające elementy – mienie podczas przeprowadzki może uszkodzić się w różny sposób. Przyczyną może być nierówna nawierzchnia drogi, warunki pogodowe, czy źle zabezpieczony przedmiot w samochodzie. Od kogo w takim przypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzone mienie przy przeprowadzce?

Nie wszystkie uszkodzenia można odkryć od razu po przeprowadzce. Bardzo często klient dowiaduje się o nich dopiero podczas rozpakowywania kartonów, folii i innych materiałów zabezpieczających, dlatego warto każdorazowo po przeprowadzce, chociaż pobieżnie skontrolować, czy wszystkie rzeczy są w porządku. Jeśli klient korzystający z usługi przeprowadzek w Warszawie chciałby mieć dodatkową pewność co do stanu swojego mienia, powinien on skorzystać z polisy, która gwarantuje, że w razie zniszczenia mienia, otrzyma on stosowne odszkodowanie. W przypadku takiej sytuacji musi on zgłosić ten fakt firmie i dołączyć fotografie uszkodzonych przedmiotów.

Prawo przewozowe mówi nam, że to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zagubienie mienia czy jego uszkodzenie. Podstawą do realizacji roszczeń z powyższego tytułu jest umowa między stronami. Bez takiej umowy niestety nie możemy rościć sobie prawa do odszkodowania, niezależnie od szkody czy jej wartości. Wiele firm przeprowadzkowych bez względu na rodzaj i ilość rzeczy, które chce przetransportować klient, bierze za nie odpowiedzialność, dlatego profesjonalna ekipa zawsze powinna prawidłowo zabezpieczyć każdy ładunek. W samochodzie transportowym musi ona dodatkowo zadbać o właściwe zabezpieczenie mienia przed gwałtownymi ruchami pojazdu czy nierówną nawierzchnią drogi. Zdarzają się także sytuacje, kiedy to za uszkodzone mienie odpowiada zarówno firma, jak i Klient. Jest tak w przypadku, gdy za pakowanie mienia odpowiedzialny jest Zleceniodawca. Wówczas pracownicy firmy przeprowadzkowej zastają spakowane mienie i niestety nie mają wpływu na jakość pakowania.

Jak zminimalizować ryzyko uszkodzenia mienia podczas przeprowadzki?

Pakowanie i zabezpieczanie szczególnie istotnych oraz cennych przedmiotów dobrze jest zostawić sprawdzonej ekipie transportowej.

Aby zapewnić mieniu pełną gwarancję bezpieczeństwa, oprócz wykorzystania doświadczonej i fachowej kadry stosujemy najlepsze materiały zabezpieczające, takie jak folie bąbelkowe, folie streatch, pianki poliuretanowe, narożniki. Do przewozu wrażliwych i cennych przedmiotów stosujemy dodatkowe zabezpieczenia w postaci różnego rodzaju wypełniaczy i dedykowanych kartonów – zauważa specjalista z firmy Global Service, która oferuje przeprowadzki krajowe, międzynarodowe, transporty i magazynowanie mienia.

Firmy przeprowadzkowe posiadają polisy gwarantujące bezpieczeństwo mienia podczas każdego etapu przeprowadzki, czy szkód wyrządzonych podczas ich działalności. Wykonanie usługi przez każdą firmę powinno być poparte podpisaniem umowy, która zabezpieczy nas na wypadek nieterminowości oraz uszkodzeń. Ważne, aby zadbać także, aby wszelkie ustalenia dotyczące usługi znalazły się w treści umowy.

śr. ocena 0 / głosów 0