szkolenia BHP dla robotnikow pracujacych na wysokosci

Jakie szkolenie muszą przejść osoby pracujące na wysokości?

Praca na wysokości zaliczana jest do zajęć o podwyższonym ryzyku. Dotyczy osób wykonujących zadania minimum 1 metr nad powierzchnią ziemi. Przepisy prawa jasno określają wymogi, jakie muszą spełnić pracownicy, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednym z nich jest m.in. przebycie niezbędnych szkoleń. Jakiego rodzaju?

Wymagania dotyczące wykonywania pracy na wysokościach

Osoba wykonująca pracę na wysokości, musi wiedzieć, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i pozostałym współpracownikom. Właśnie dlatego jedną z konieczności jest przejście szkolenia BHP dla robotników pracujących na wysokości. Pierwsze szkolenie przeprowadzane jest do 12 miesięcy od podjęcia pracy. Ponieważ zadania wymagają pracy na wysokości, to szkolenie tego typu musi być przeprowadzane, co najmniej 1 w roku. Pracownicy muszą posiadać wiedzę dotyczącą higieny i bezpieczeństwa pracy, dlatego niezbędny jest również instruktaż środowiskowy. Dotyczy m.in. imiennego podziału pracy, rodzaju i kolejności wykonywanych zadań oraz wymagań BHP dotyczących danych czynności.

Kto może wykonywać pracę na wysokości?

Prace na wysokościach mogą wykonywać tylko osoby, które uzyskały odpowiednie uprawnienia potwierdzone egzaminem. Co prawda zgodnie z przepisami BHP pracownicy nie mają obowiązku posiadania takiego kursu, ale niektóre rodzaje prac na wysokościach wymagają posiadania właściwych uprawnień. Warto skorzystać m.in. z oferty szkoleń PRAKTYKA BHP, które posiadają wiele kursów z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokościach. Szkoleniowcy mają niezbędne umiejętności interpersonalne i pedagogiczne, dzięki którym łatwo nawiązują kontakt z uczestnikami szkolenia i przekazują im wiedzę. Odpowiednio przeprowadzone szkolenie daje gwarancję nie tylko bezpieczeństwa wykonywanej pracy, ale także efektywności.

Zalety szkoleń dla pracowników na wysokościach

Prace na wysokościach zaliczane są do kategorii szczególnie niebezpiecznych. Specjalistyczne kursy z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokościach zwiększają komfort pracowników i współpracowników. Odpowiedni instruktaż i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych znacznie podnosi także efektywność pracy. Doświadczeni pracownicy, którzy znają niezbędne zasady bezpieczeństwa oraz instruktażu pracy, mogą wykonywać m.in. takie prace, jak mycie okien w budynkach wielopiętrowych, czyszczenie i malowanie dachów, czy też udrażnianie rur spustowych. Właśnie dlatego odpowiednie wyszkolenie pracowników wykonujących pracę na wysokości jest tak ważne.

śr. ocena 5 / głosów 3