Jakie są problemy pracodawców w Polsce?

Rynek pracy w Polsce jest zagadnieniem niezwykle interesującym i skomplikowanym. Z jednej strony wciąż walczymy z bezrobociem, dotykającym najdotkliwiej młodych osób z wyższym wykształceniem, które dopiero mają rozpocząć zawodową karierę. Z drugiej strony widzimy pracodawców, mierzących się z olbrzymimi problemami podczas rekrutacji wykwalifikowanych pracowników fizycznych – i nie tylko.

Nie ulega wątpliwości, że największym problemem pracodawców w Polsce jest brak umiejętności efektywnego pozyskiwania pracowników, spełniających wymagania oczekiwane na danym stanowisku. Z czego wynika taki stan rzeczy i jakie są rzeczywiste przyczyny trudności ze znalezieniem odpowiednich kadr?

Wymagający rynek pracowników

Swobodny przepływ ludzi w granicach Unii Europejskiej sprawił, że coraz więcej osób decyduje się szukać pracy za granicą. Nic tym dziwnego, biorąc pod uwagę od lat utrzymujące się różnice w stawkach wynagrodzenia między przedsiębiorstwami w kraju a u naszych zachodnich sąsiadów.

Nie można jednak twierdzić, że masowa emigracja zarobkowa jest jedynym czynnikiem wpływającym na problemy rodzimych pracodawców. Przecież nie każdy Polak, który ma taką możliwość, chce emigrować. Więzi rodzinne i przywiązanie do kultury skłaniają też coraz więcej Polaków do powrotu zza granicy.

Jednak wymagania pracowników rosną i choć odnoszą się przede wszystkim do zarobków, kwestie finansowe nie są jedynym czynnikiem utrudniającym proces zatrudnienia. Mamy tu do czynienia z kwestią o wiele bardziej złożoną.

Trudna sztuka rekrutacji

Duże trudności wynikają z braku jasnej komunikacji między pracodawcami a kandydatami na pracowników. Ogłoszenia publikowane w popularnych portalach często są sformułowane w sposób niejasny, chaotyczny i nie informują o dokładnych wymaganiach wobec kandydatów na dane stanowisko. Co za tym idzie, swoje kandydatury zgłaszają osoby niespełniające wymagań. Co gorsza, w wyniku błędów na kolejnych etapach rekrutacji, niekompetentni pracownicy często są na tych stanowiskach obsadzani.

Kiedy w Internecie pojawia się ogłoszenie mało precyzyjne, z którego nie wynika jasno, jakie umiejętności są wymagane od kandydatów i jaki będzie dokładny zakres obowiązków, można spodziewać się właśnie napływu zgłoszeń od takich niewykwalifikowanych osób. Jak zauważa nasz rozmówca z firmy Beetsma, innym dużym problemem jest niepojawianie się kandydatów na umówione rozmowy, przez co pracodawcy tracą jeszcze więcej czasu na nieudaną rekrutację.

Szybka i sprawna rekrutacja pracowników jest możliwa. Do tego niezbędna jest jednak szeroka wiedza z zakresu human relations i doskonała znajomość rynku pracowniczego. Olbrzymią pomocą są rozmaite narzędzia rekrutacyjne, którymi dysponują agencje pośrednictwa pracy. Jeśli więc szukasz dobrze przygotowanych, rzetelnych pracowników do swojego zespołu, weź pod uwagę możliwość skorzystania z pomocy profesjonalistów.

śr. ocena 5 / głosów 1