public-relations

Jak zbudować dobry firmowy PR?

Terminem PR określamy świadome działania służące kształtowaniu stosunków publicznych danego podmiotu z otoczeniem. Strategie PR w biznesie pomagają przedsiębiorstwom kreować pozytywny wizerunek wśród odbiorców będących obecnymi, jak i potencjalnymi klientami, a także z partnerami biznesowymi. Jakie narzędzia i strategie będą pomocne w budowaniu dobrego PR twojej firmy?

Dobry PR twojej firmy, czyli jak zbudować zaufanie

Na to, w jaki sposób dana firma postrzegana jest na zewnątrz, wpływa wiele złożonych czynników. Co ciekawe reklama, która jest przecież „dźwignią handlu”, wcale nie jest ważna z punktu widzenia PR. Wizerunek firmy tworzy się przede wszystkim w oparciu o wyznawane przez nią wartości i sposób ich realizacji.

Dla klientów i partnerów w biznesie nie jest ważne, co obiecuje aktor w telewizyjnej reklamie, ale to, co rzeczywiście prezentuje sobą firma. Toteż do podstawowych elementów wpływających na wizerunek przedsiębiorstwa należy zaliczyć opinie osób, które miały już z nim styczność.

Uczciwość, rzetelność, wiarygodność, stabilność finansowa, to tylko niektóre elementy, które pozwalają stwierdzić, czy dana firma jest solidna. Niestety, komentarze i opinie, jakie możemy znaleźć np. w Internecie, nie zawsze są zgodne z prawdą. Dlatego najlepszym sposobem na to, by wzbudzić zaufanie odbiorców, jest pochwalenie się certyfikatem rzetelności, wystawionym przez niezależną instytucję.

Jak zdobyć certyfikat Solidna Firma dla firmy?

Certyfikat potwierdzający rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa można zdobyć poprzez uczestnictwo w Programie Solidna Firma. Wyróżnienie otrzymują wyłącznie te przedsiębiorstwa, które pozytywnie przejdą nieskomplikowany proces certyfikacji.

Podstawą przyznania certyfikatu jest weryfikacja praktyk w firmie przystępującej do programu. Ocenie podlega m.in.  terminowość wywiązywania się przedsiębiorstwa ze zobowiązań finansowych wobec pracowników i kontrahentów a także płacenia podatków i składek ZUS.

Równie ważny jest stosunek pracodawcy do obowiązków wynikających z prawa pracy i zasad BHP, a także przestrzeganie praw konsumenta oraz sposób i terminowość rozpatrywania reklamacji. Celem wnikliwej weryfikacji jest ustalenie, czy dany przedsiębiorca rzeczywiście zasługuje na wyróżnienie Certyfikatem Solidnej Firmy.

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma pozwala promować najlepsze przedsiębiorstwa jako partnerów dla innych firm, instytucji państwowych i klientów. Dzięki wymogom, jakie muszą spełniać kandydaci do programu, zmienia się rzeczywistość polskiego rynku – na znaczeniu zyskują zasady etyki i społeczna odpowiedzialność biznesu.

śr. ocena 5 / głosów 5