Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B?

Pomyślnie zdany egzamin na prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodami osobowymi o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, quadami oraz motocyklami napędzanymi silnikami o pojemności skokowej do 125 ccm i mocy maksymalnej 11kW, stosunek mocy do masy motocykla nie może przekraczać 0,1kW/kg. Takim motocyklem mogą jeździć osoby, które posiadają prawo jazdy od przynajmniej trzech lat.

Sprawdzamy, jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii B i jakich umiejętności wymaga. Właściwie przygotuj się do spotkania z egzaminatorem, aby już za moment dołączyć do grona kierowców i cieszyć się niezależnością.

Egzamin na prawo jazdy kategorii B – część teoretyczna

Pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy kategorii B jest część teoretyczna. Kandydat na kierowcę musi odpowiedzieć na 32 pytania, podzielone na dwa bloki. Ma na to 25 minut.

Pierwszy blok to pytania z wiedzy podstawowej. Obejmują 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 3 punkty), 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 2 punkty) i 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 1 punkt). Drugi blok dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej i również dzieli się w podobny sposób. To 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 3 punkty), 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 2 punkty) i 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 1 punkt) – wyjaśnia nasz ekspert z ośrodka szkoleniowego Manewr we Wrocławiu.

Egzamin teoretyczny to test jednokrotnego wyboru. W przypadku pytań z wiedzy podstawowej mamy 20 sekund na zapoznanie się z nimi i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi („tak” lub „nie”). Pytania z wiedzy specjalistycznej to pełne, dłuższe treści, dlatego na zapoznanie się z nimi mamy aż 50 sekund. Czas na odpowiedź pozostaje bez zmian. Łącznie można zdobyć 74 punkty, wynik pozytywny uzyskuje się przy osiągnięciu 68 punktów. Od 24 sierpnia 2014 roku obowiązuje bezterminowa ważność egzaminu teoretycznego (wcześniej egzamin był ważny przez 6 miesięcy). Po jego zdaniu można przystąpić do egzaminu praktycznego.

Egzamin na prawo jazdy kategorii B – część praktyczna

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy kategorii B uchodzi za trudniejszy etap w staraniach o uzyskanie uprawnień. Przystępując do egzaminu, musimy mieć przy sobie dowód tożsamości i przedmioty wymienione w orzeczeniu lekarskim (jeśli takich potrzebujemy), w tym okulary czy aparat słuchowy.

Egzamin praktyczny może odbyć się na pojeździe ośrodka szkolenia wyposażonego w kamery, np: na samochodzie ośrodka szkoleniowego Manewr we Wrocławiu.

Egzamin praktyczny jest podzielony na 2 części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym, a druga w ruchu drogowym. Sprawdźmy, jakich umiejętności będzie sprawdzać egzaminator.

Część praktyczna egzaminu: plac manewrowy

Na placu manewrowym egzaminator sprawdza następujące umiejętności

 • Czynności kontrolno-obsługowe – losowo wybrane 2 zadania. Pierwsze dotyczy sprawdzania płynów (poziomu oleju w silniku, poziomu płynu hamulcowego, poziomu płynu chłodzącego silnik, poziom płynu w spryskiwaczach) lub sygnału dźwiękowego, a drugie – sprawdzanie działania świateł. Należy uruchomić światła i zweryfikować ich poprawne działanie (światła pozycyjne/postojowe, światła mijania, światła drogowe, światła hamowania „STOP” – możemy prosić egzaminatora o potwierdzenie ich działania, światła cofania, światła kierunkowskazów – lewy i prawy, światła awaryjne, światła przeciwmgłowe, światła przeciwmgłowe tylne – jeśli występują).
 • Przygotowanie do jazdy – osoba egzaminowana musi pamiętać o: odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka, ustawieniu lusterek, sprawdzeniu zamknięcia drzwi samochodu i klapy bagażnika oraz zapięciu pasów bezpieczeństwa. Przed ruszeniem trzeba upewnić się o możliwości jazdy (rozejrzeć się do przodu, na boki, do tyłu)
 • Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu – jazda po łuku, można popełnić 1 błąd. Zadanie nie jest zaliczone, jeżeli: silnik zgaśnie, dojdzie do zatrzymania pojazdu (utrata płynności jazdy), kandydat na kierowcę nie zatrzyma się w polu zatrzymania, najedzie na linię lub nie będzie obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka. Egzamin zostanie przerwany, jeżeli: kandydat przejedzie przez linię, potrąci lub najedzie na pachołek lub tyczkę, popełni drugi błąd przy wykonywaniu zadania.
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu – można popełnić 1 błąd. Pojazd może się cofnąć nie więcej niż o 20 cm. Zadanie nie jest zaliczone, jeżeli: silnik zgaśnie lub pojazd cofnie się więcej niż 20 cm. Egzamin zostaje przerwany, jeśli druga próba wykonania zadania się nie powiedzie.

Część praktyczna egzaminu: jazda w ruchu drogowym

Jazda w ruchu drogowym powinna trwać minimum 40 minut. Jeżeli wszystkie przewidziane ustawą zadania zostaną wykonane szybciej, egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu do 25 minut.

Obowiązkowe elementy egzaminu podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 • Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, po odcinkach prostych i łukach oraz drogami ze wniesieniami, spadami, obniżonymi i podwyższonymi dopuszczalnymi prędkościami.
 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 • Przejazd przez skrzyżowania: równorzędne, oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy oraz dwupoziomowe, jeżeli takie występują na trasie egzaminacyjnej.
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 • Parkowanie prostopadłe, skośne lub równoległe.
 • Manewr zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
 • Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe, jeżeli takie występuje na trasie egzaminacyjnej.
 • Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego, jeżeli takie występują na trasie egzaminacyjnej.

Manewry:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania,

b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo,

c) zawracanie na skrzyżowaniu.

 • Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w miejscu, które wskaże egzaminator.

Kandydat, który dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne lub spowoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzyska negatywny wynik egzaminu. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego ośrodka szkoleniowego, w którym dobrze przygotujemy się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

śr. ocena 5 / głosów 4