Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

O wyborze odpowiedniego biura powinno decydować to, czego od niego oczekujemy. Najlepsze biuro rachunkowe musi wykazywać się profesjonalną kadrą, doradztwem na najwyższym poziomie oraz doświadczeniem popartym latami pracy. Istotna jest również kompleksowa oferta usługowa, a także bezproblemowa współpraca biura z klientem na każdym możliwym szczeblu.

Oferowane usługi

Dobre biuro rachunkowe powinno działać kompleksowo i przy tym wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom. Klienci nie mogą mieć zastrzeżeń do prowadzenia ich ksiąg rachunkowych czy ksiąg rozchodów i przychodów. W zależności od potrzeb biura oferują usługi płacowe, kadrowe i księgowe, do których zaliczyć można sporządzanie stosownych umów i prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników. Dobre biuro rachunkowe powinno także pomagać osobom, które chcą założyć własną działalność. Wykształcona kadra wyróżni się tym, że wszelkie powierzone jej zadania nie sprawią problemów.

Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy

Biuro rachunkowe powinno składać się z wykwalifikowanej kadry, która gwarantuje poprawności rozliczeń. Obowiązkowe jest wyższe wykształcenie z tytułem magistra. Przy wyborze określonego biura warto dowiedzieć się, czy wdrożone zostały procedury zapewniające skuteczną ochronę danych personalnych. Niedostosowanie się do tych przepisów nie będzie najlepiej świadczyć o pracownikach, a dodatkowo może nieść za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Ważny jest również sposób archiwizacji dokumentów. To biuro powinno je przechowywać, żeby klient nie zawracał sobie nimi głowy. Oferowane usługi muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom, a nie przyzwyczajeniom i nawykom księgowego.

Cena dopasowana do jakości

Cena nie powinna być czynnikiem wpływającym na wybór biura rachunkowego. Oczywiście może ona grać jedną z głównych ról, lecz poszukiwania profesjonalistów nie mogą iść w parze z wyborem najtańszych usług. Cena musi być proporcjonalna do jakości, która wyróżnia się w szczegółach zleceń. Jak tłumaczy specjalista z biura rachunkowego Biegli S&S we Wrocławiu:

Oprócz określonych preferencji i zadań, jakie ma wykonywać biuro rachunkowe, przed podjęciem współpracy warto ustalić, w jakich godzinach można liczyć na wsparcie księgowego. Ważne jest także ustalenie sposobu przesyłania dokumentów oraz informowania o podatkach do zapłaty za dany miesiąc.

Biuro musi monitorować sytuację klienta i na bieżąco powiadamiać o wysokości podatku bądź straty.

śr. ocena 5 / głosów 5