Jak w krótkim czasie uzyskać konkretne umiejętności zawodowe i zdobyć poszukiwany zawód?

Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie, dlatego w każdym wieku warto doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Nauka wcale nie musi trwać długo. W krótkim czasie nowy zawód pozwalają uzyskać szkoły policealne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one zdobycie przede wszystkim umiejętności praktycznych, tak cenionych na rynku pracy. Zobacz, dlaczego warto kształcić się w szkołach policealnych i na kursach zawodowych.

Na rynku zawodowym jest dziś wielu absolwentów szkół wyższych, którzy mają problem ze znalezieniem pracy. Dlatego coraz więcej osób rezygnuje ze studiów na rzecz kształcenia w szkołach policealnych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W krótkim czasie przygotowują one do zawodów, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Szkoły policealne – poszukiwane specjalizacje

Tego rodzaju placówki przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. By się w nich uczyć nie trzeba jednak mieć matury. Szkoły policealne dzielą się na publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień. Nauka, w zależności od kierunku, trwa od 1 do 2,5 roku i może być płatna albo bezpłatna. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, weekendowym lub dziennym, dlatego łatwo pogodzić je z innymi obowiązkami. Absolwenci szkół policealnych uzyskują tytuł technika lub adekwatny. Mogą zdobyć dyplom/zaświadczenie państwowe (akceptowane także na terenie UE) albo dyplom szkoły (jeżeli jest to kierunek bez uprawnień).

Poszukując szkoły policealnej warto wybrać placówkę, która ma nowoczesne pracownie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Ważna jest także zdawalność egzaminów zawodowych. Dobrze, jeżeli uczeń ma możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, imprezach branżowych i odbywania praktyk u najlepszych pracodawców – wyjaśnia ekspert z Collegium Medycznego Medica.

W szkołach policealnych możesz kształcić się na wielu kierunkach. Dobry start na rynku pracy zapewniają na przykład zawody medyczne. Technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, sekretarka medyczna czy opiekun medyczny to osoby często poszukiwane przez pracodawców.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – elastyczne i przyjazne

Dzięki kursom zawodowym możesz zdobyć nowy zawód lub tylko wybrane umiejętności. Ta forma kształcenia jest jeszcze szybsza niż szkoła policealna. Zajęcia nastawione są na praktykę, natomiast teorię możesz uzupełnić w dogodnym dla siebie momencie. W kwalifikacyjnym kursie zawodowym może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Zawody podzielone są na kwalifikacje, w liczbie 252. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. By zdobyć tytuł technika trzeba natomiast zdać egzaminy z wszystkich kwalifikacji przypisanych do danego zawodu oraz posiadać wykształcenie średnie/zasadnicze zawodowe.

Nauka trwa zwykle 2-4 semestry i może odbywać się w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Kierunki muszą uwzględniać podstawę programową MEN, ale spory wpływ na program nauczania mają organizatorzy kursów. Liczba godzin nauki może różnić się w zależności od placówki. Część z nich przeznaczona jest na praktyki zawodowe.

Szybkie kształcenie – dlaczego warto?

Dzięki KKZ lub szkołom policealnym osoby młode mogą w ciągu 5 lat (czyli czasie trwania studiów) zdobyć nawet kilka zawodów. To również dobra opcja dla ludzi niezadowolonych z dotychczasowego zajęcia i chcących szybko się przekwalifikować. Obie formy kształcenia nastawione są na zdobywanie umiejętności praktycznych, które są wysoko cenione przez pracodawców. Zapewniają więc bardzo dobry start na rynku pracy.

śr. ocena 5 / głosów 5