Jak nauczyć się obsługi żurawi?

Chcesz się przebranżowić lub rozpocząć pracę w branży techniczno-budowlanej? Jednym z lepiej opłacanych zawodów jest dziś z pewnością operator żurawi. Takie specjalista jest w stanie samodzielnie obsługiwać wymagającą maszynę podnoszącą, dbając o jej właściwą eksploatację i bezpieczeństwo pracy. Niezbędne umiejętności można zdobywać podczas specjalistycznego kursu. Czy warto się na niego zapisać?

Profesjonalny kurs na obsługę żurawi

Kurs obsługi żurawi da Ci możliwości przyswojenia fachowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, wymaganej do wykonywania zawodu operatora.

 Jak tłumaczy ekspert z ośrodka szkoleniowego Galileum:

Celem takiego szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, a także uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi żurawi odpowiedniej kategorii.

Kategorie uprawnień na obsługę żurawi

Ponieważ rozróżnia się wiele rodzajów urządzeń podnoszących, również uprawnienia w zakresie obsługi oraz konserwacji dzieli się na dwie kategorie. Są to:

  • I Ż, czyli żurawie wieżowe, szybkomontujące oraz szynowe;
  • II Ż, czyli żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne.

W obu przypadkach do rozpoczęcia pracy wymagany jest kurs oraz zdany egzamin poświadczony autorytetem Urzędu Dowozu Technicznego.

Jakie warunki trzeba spełniać do obsługi żurawi?

Do kursu i egzaminu obsługi żurawi kwalifikuje się każda pełnoletnia osoba, której stan zdrowia pozwala na zawodową obsługę wspomnianych maszyn.

Jakie umiejętności zyskasz?

Dobrze poprowadzony kurs powinien sprawić, że po zakończonej nauce kandydat jest zdolny do samodzielnego obsługiwania skomplikowanych maszyn, przynajmniej w podstawowym stopniu.

Powinieneś zyskać wiedzę na temat dozoru technicznego, obsługi zawiesi oraz dotyczącą elementów i zespołów żurawi. Co więcej, jako certyfikowany fachowiec, musisz mieć także świadomość zagrożeń w pracy operatora żurawi.

Przede wszystkim jednak kurs da Ci możliwość zdobycia umiejętności praktycznych. Podczas zajęć w terenie poznasz realia pracy operatora, a specjaliści podzielą się z Tobą cennymi radami na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego. Szkolenie z zakresu obsługi żurawi da Ci więc pełnię fachowej wiedzy, którą niekoniecznie można zdobyć samodzielnie. Uzyskane kompetencje są poświadczone odpowiednim certyfikatem, co ma niebagatelne znaczenie prawne. Bez odpowiednich uprawnień wykonywanie jakichkolwiek czynności na żurawiach jest zabronione.

Kurs pozwoli Ci ponadto zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy i zapunktować oryginalnym CV. W rzeczywistości XXI wieku popyt na fachowców technicznych nieustannie wzrasta. Uprawnienia operatora żurawi mogą więc otworzyć Ci drogę do pracy we wszystkich polskich firmach budowlanych i produkcyjnych. To inwestycja w samego siebie i w swoją przyszłość zawodową.

śr. ocena 5 / głosów 5