gry szkoleniowe VR

Innowacyjne szkolenia podwyższające kompetencje biznesowe

Jeszcze nie tak dawno najefektywniejszą formą zdobywania wiedzy i umiejętności podczas szkoleń było odgrywanie scenek sytuacyjnych. Niestety, analiza tego rozwiązania wykazała, że uczestnicy traktowali je jako grę aktorską, a nie ćwiczenia, które miały wykazać braki w zdobytych umiejętnościach. Z pomocą w tej sytuacji przyszły innowacyjne formy terningu, obejmujące chociażby gry szkoleniowe. Czym są i na czym polegają? Sprawdź poniżej.

Czym są gry szkoleniowe?

Zastosowanie innowacyjnych gier szkoleniowych pozwala wyeliminować ryzyko wystąpienia problemów związanych z odgrywaniem scenek sytuacyjnych. Istotne w osiągnięciu celu, jest odpowiednie ich zaprojektowanie. Muszą one angażować uczestników, ale też motywować ich na jak najwyższym wysokim poziomie. Szacuje się, że powinien on być na tyle wysoki, by porzucili swoje maski i w trakcie brania w udziału w ćwiczeniach byli sobą.

Co więcej, scenariusz gry szkoleniowej każdorazowo musi być indywidualnie dopasowany do tematyki prowadzonego treningu. Dzięki każdorazowej zmianie tematyki i zasad uczestnicy nie traktują jej jako kolejnego scenariusza, który muszą odegrać, ale chcą osiągnąć cele, do których prowadzi. Ten prosty, ale niezwykle efektywny pomysł uwydatnia rzeczywiste kompetencje uczestników, ale też wskazuje ich braki.

Gry szkoleniowe VR można podzielić na różne kategorie, różniące się między sobą kryteriami czasowymi, merytorycznymi bądź celem. Specjaliści wyjaśniają, że mogą one mieć charakter dydaktyczny lub integracyjny. Biorąc pod uwagę wspomniane, mogą one być:

  • głównym punktem szkolenia,
  • elementem kursu,
  • fundamentem merytoryczno-organizacyjnym,
  • fundamentem wyłącznie organizacyjnym,
  • atrakcją integrującą i angażującą uczestników.

Co jest ważne w grach szkoleniowych?

Aby gry szkoleniowe przyniosły efekty w późniejszym prowadzeniu działalności biznesowej, ważne jest, by osoby biorące w nich udział potrafiły wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Osiągnięcie tego celu sprowadza się już do kwalifikacji trenerów prowadzących spotkanie. Ekspert z firmy VR Training wyjaśnia, że uczestnicy, wykonując nawet zadania pozornie niezwiązane z wykonywaną pracą, nabywają wiedzę na temat ich praktycznego wykorzystania w późniejszym życiu, a co za tym idzie – do poprawienia jakości świadczonej pracy.

Warto dodać, że rozwiązanie to obejmuje nie tylko przejście gry, ale też szczegółowe omówienie zachowań w grupie uczestników i trenerów pod kątem wykorzystania ich w przyszłości. Wiele zdań i spostrzeżeń różnych osób, również ma ważne znaczenie dla tego rodzaju edukacji.

śr. ocena 0 / głosów 0