Egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców. Na czym polegają?

Obcokrajowcy coraz częściej muszą posiadać certyfikat znajomości języka polskiego, który umożliwia im legalną pracę w Polsce. Aby go otrzymać należy zdać egzamin (pisemny i ustny), który organizowany jest przez Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Na czym konkretnie polega egzamin językowy oraz jak należy się do niego przygotować?

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców

Warto podkreślić, że egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców przeznaczony jest dla cudzoziemców bez względu na ich kraj pochodzenia i płeć itp. Dodatkowo, aby do niego przystąpić nie trzeba wykazać sposobu, w jaki uczyło się języka, a także czasu jaki poświęciło się na naukę. Oczywiście, obcokrajowcy doskonale zdają sobie sprawę, że egzamin jest trudny, dlatego przygotowują się do niego uczęszczając na kursy językowe do najlepszych szkół uczących języka polskiego jako obcego.

Egzamin z języka polskiego jako obcego przeprowadzany jest na 3 poziomach:

  • podstawowym (B1),
  • średnim ogólnym (B2)
  • i zaawansowanym (C2).

Ponadto, do egzaminu mogą przystąpić osoby mające minimum 16 lat (poziom B1 i B2) bądź 18 lat (poziom C2). Komisja organizuje egzaminy co najmniej 3 razy w roku i przed przystąpieniem wymaga uiszczenia opłaty, która wynosi w zależności od poziomu 60/80/100 euro oraz 20 euro za wydanie certyfikatu (po uzyskaniu pozytywnego wyniku).

W jaki sposób przygotować się do egzaminu z języka polskiego jako obcego?

Chociaż zapisując się na egzamin, obcokrajowcy nie muszą przedłożyć np. zaświadczenia, że uczęszczali do szkoły językowej, to jednak wielu z nich korzysta z kursów, które pomagają im szybko i efektywnie opanować język polski. Szkoły uczące go jako języka obcego przygotowują zarówno do części pisemnej, jak i ustnej – podkreśla specjalista ze szkoły językowej Makilen z Krakowa.

W części pisemnej sprawdzane są umiejętności takie jak np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna oraz wypowiedź pisemna. Niezależnie od poziomu egzaminu, każdy obcokrajowiec, który uczęszczał wcześniej na kurs językowy ćwiczył te umiejętności, dlatego nie będzie miał problemów z ich pozytywnym zaliczeniem. Ponadto, szkoła języka obcego przygotowuje również do zaliczenia części ustnej, gdyż na zajęciach ćwiczy się konwersacje, które umożliwiają zdanie tej części egzaminu z korzystnym dla ucznia skutkiem.

Kursy językowe to świetny sposób na naukę języka polskiego jako obcego, gdyż systematyzują posiadaną już wiedzę oraz pozwalają nabyć nowe umiejętności. Dodatkowo, na zajęciach można uzupełniać braki gramatyczne, korygować błędy oraz omówić z lektorem m.in. postępy w nauce oraz obszary, nad którymi trzeba popracować.

śr. ocena 5 / głosów 5