Dlaczego warto studiować administrację?

Wybór kierunku studiów to trudna decyzja, którą warto podjąć świadomie, nie zdając się w tej kwestii przypadek. Młody wiek maturzystów wcale nie ułatwia zadania, jednak najlepsi licealiści zazwyczaj wiedzą, jak szukać kierunków najlepiej odpowiadających ich zainteresowaniom i predyspozycjom. Jednak upodobania to nie wszystko. To, jaki kierunek ukończysz, determinuje przecież twoją przyszłą karierę zawodową.

Łatwość znalezienia dobrej pracy, satysfakcjonujące zarobki i wysoki status społeczny, w dużej mierze warunkowane są rodzajem ukończonych studiów – zauważa nasz rozmówca z Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie, podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów, zwracali uwagę nie tylko na to, jakie przedmioty znajdują się w planie nauczania, ale także na tzw. sylwetkę absolwenta. Do najbardziej prestiżowych kierunków należy właśnie administracja.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów administracji

Ukończenie studiów z zakresu administracji zapewnia niezwykle duże możliwości znalezienia zatrudnienia, m.in. w administracji państwowej i samorządowej, ale także w sektorze prywatnym. Absolwenci administracji są cenionymi pracownikami urzędów na szczeblu państwowym i w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej.

Inną perspektywą jest możliwość pracy w prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie wiedza z zakresu prawa, ekonomii i finansów jest nieoceniona. Tak szeroka i rzetelna wiedza znacznie ułatwia też założenie i prowadzenie własnego biznesu.

Program nauczania na kierunku administracja

Program studiów z zakresu administracji obejmuje szereg przedmiotów ogólnych, w tym logikę i logikę prawniczą, podstawy psychologii, język obcy i filozofię, znajomość których jest przydatna bez względu na to, w jakim obszarze absolwent będzie pracował ostatecznie.

Podstawowe przedmioty, takie jak postępowanie administracyjne, prawo administracyjne i gospodarcze, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, pozwalają absolwentowi odnaleźć się w charakterze urzędnika w dowolnej jednostce organizacji publicznej, od ministerstwa, przez szpital, po szkołę publiczną.

Studiowanie administracji stanowi też świetne przygotowanie do podjęcia działalności społecznej i politycznej. Wiążąc przyszłość z tymi dziedzinami, studenci mogą decydować się na wybór konkretnych specjalności, pogłębiających problematykę danych zagadnień.

W ramach kierunku Administracja na studiach licencjackich w Gdańskiej Szkole Wyższej (GSW), można wybrać spośród następujących specjalności: administracja publiczna, administracja zdrowia publicznego, administracja europejska, ale także polityka ludnościowa, bezpieczeństwo publiczne, czy finanse i rachunkowość.

Jak mówią sami absolwenci, studiowanie administracji dało im możliwość zdobycia szerokiej, praktycznej wiedzy, przydatnej w wielu sytuacjach zawodowych, ale też w codziennym życiu. Dyplom ukończenia administracji to również przepustka do pracy w elitarnych organizacjach i możliwość uczestniczenia w tworzeniu struktur samorządowych i państwowych.

Gdańska Szkoła Wyższa już od 15 lat jest ekspertem w nauczaniu administracji. Uczelnia umożliwia także uzupełnienie wykształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku i zdobycie tytułu magistra.

śr. ocena 5 / głosów 3