Czym się zajmują specjaliści z zakresu hydrogeologii

Hydrogeolog zawodowo zajmuje się hydrogeologią, czyli działem geografii fizycznej zajmującym się badaniem wód podziemnych. Sprawdźcie jakie są zadania tego specjalisty.

Hydrogeologia

Nauka zajmująca się badaniem składu i położeniem wód podziemnych, analizą ruchów wody i ewolucją zbiorników, to hydrogeologia. Wykorzystywana jest między innymi w ekologii, górnictwie i systemach nawadniania. Dzieli się na kilka działów:

  • hydrogeologię górniczą,
  • hydrogeologię regionalną,
  • hydrogeologię środowiskową,
  • hydrogeologie złożową.

Czym zajmuje się hydrogeolog

Do głównych zadań inżyniera ochrony środowiska, jakim jest hydrogeolog, należy badanie takich zjawisk, jak parowanie, opady, retencja oraz prowadzenie właściwych pomiarów. Na ich podstawie tworzy się potem bilanse wodne i ekspertyzy. Co więcej, hydrogeolog zajmuje się też zarządzaniem zbiornikami retencyjnymi, tak przy zagrożeniu powodzią, jak i podczas suszy, przygotowaniem prognoz powodziowych i opinii na temat wpływu gospodarki wodnej na potrzeby energetyki oraz środowisko. To jednak nie wszystko!

-Hydrogeolodzy zajmują się także przewidywaniem konsekwencji i tworzeniem możliwych scenariuszy adekwatnych do danej sytuacji. Z wiedzy hydrogeologów korzysta się m.in. w górnictwie, w tym podczas wdrażania i nadzoru systemów odwadniania kopalń oraz zabezpieczania ich przed zalaniem podziemnych wód – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę EKOLAB.

W ramach swojej pracy hydrogeolodzy projektują także systemy zamkniętego obiegu wody dla przemysłu, prowadzą obserwację zjawisk powiązanych z działaniem wody oraz projektują i opiniują zbiorniki wodne i sposoby regulowania rzek.

Zawód hydrogeologa jest coraz bardziej ceniony. Ze względu na coraz surowsze wymagania i normy związane z zachowaniem środowiska naturalnego, inżynierowie hydrogeologii pożądani są na rynku pracy. Zatrudnienie specjaliści ci znaleźć mogą m.in. w firmach budowlanych i architektonicznych, zakładach produkcyjnych, firmach budowlanych oraz takich, które zajmują się ochroną środowiska.

 

śr. ocena 5 / głosów 4