Na czym polega specyfika tłumaczeń przysięgłych?

Tłumaczenie ważnej dokumentacji czy wysokiej rangi spotkań, również biznesowych, powinno odbywać się przy udziale tłumaczy przysięgłych. Nie wszyscy jednak wiedzą czym różni się tłumaczenie przysięgłe go zwykłego. Dokumenty przełożone na język obcy mają z różnych względów duże znaczenie, dlatego warto wiedzieć, kiedy tłumacz przysięgły jest potrzebny, a kiedy jego obecność jest niekoniecznie potrzebna.

Kim jest tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, zajmująca się, jak nazwa wskazuje,  wykonywaniem tłumaczeń przysięgłych (a poprawnie tłumaczeń uwierzytelnionych), czyli takich, które poświadcza tłumacz przysięgły posiadaną przez siebie pieczęcią.

Jednak nie każdy tłumacz może zostać tłumaczem przysięgłym. Aby uzyskać taki tytuł, należy posiadać obywatelstwo UE lub kraju członkowskiego EFTA, nie być karanym, posiadać stosowne wykształcenie oraz zdać właściwy dla tego zawodu egzamin z danego języka obcego. Dopiero wówczas można zostać wpisanym na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych.

Jak twierdzi pani Grażyna Boczkowska, tłumacz przysięgły języka czeskiego, takie języki jak angielski czy niemiecki cieszą się niezmienną popularnością na rynku tłumaczeń przysięgłych, gdyż to właśnie do tych krajów Polacy najchętniej wyjeżdżają do pracy – jednak coraz więcej pracy mają tłumacze krajów sąsiadujących z Polską, jak np. właśnie Czech, krajów nadbałtyckich i wschodnich.

Co obejmuje tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe obejmuje zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne. Powinno ono zostać sporządzone w formie drukowanej i już na samym początku określać język, z którego dany dokument został przetłumaczony. Na końcu tłumacz musi umieścić tzw. klauzulę uwierzytelniającą, pieczęć oraz swój podpis. Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne wszędzie tam, gdzie w celu wykonania określonych czynności o charakterze prawnym konieczne jest okazanie ważnego dokumentu. Bez niego niemożliwe byłoby załatwienie spraw w sądzie, na uczelni lub jakimkolwiek innym urzędzie.

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane nie tylko w Polsce. Można je wykorzystać za granicą a także np. na lotnisku w czasie podróży. Niewiele osób wie, że na pokład samolotu osoby chore na cukrzycę nie mogą wnieść insuliny, kiedy nie posiadają ważnego zaświadczenia lekarskiego przetłumaczonego na język angielski właśnie przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe są też konieczne podczas rejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy. lub np. kontynuowaniu leczenia w polskich placówkach medycznych po pobytach w zagranicznych szpitalach.

śr. ocena 5 / głosów 3