Na czym polega obsługa kadr i płac?

Na czym polega obsługa kadr i płac?

Jak sama nazwa wskazuje, w zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzą wszystkie czynności dotyczące kadr i płac. Właściwe uporządkowanie tych kwestii leży w interesie każdego przedsiębiorstwa – zwłaszcza takiego, które zatrudnia dużą ilość pracowników. Większość usług kadrowo-płacowych jest świadczona przez profesjonalne biura księgowe i kancelarie podatkowe na zasadach outsourcingu. Zakres potencjalnej obsługi jest dość szeroki, toteż niezbędne okazuje się dostosowanie go do konkretnej firmy bądź organizacji.

Obsługa kadrowo-płacowa od podszewki

Do typowych zadań wchodzących w skład obsługi kadrowej wchodzą: prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników, zarządzanie dokumentacją przebiegu zatrudnienia, zatrudnianie pracowników w ramach umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie działań związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (tzn. rejestracja, wyrejestrowywanie czy tworzenie korespondencji). Usługi tego typu obejmują też rejestrację zwolnień lekarskich, prowadzenie rejestru szkoleń BHP oraz urlopów wypoczynkowych.

Obsługa płacowa jest z reguły powiązana w ścisły sposób z obsługą kadrową (dlatego oba typy zadań traktuje się wspólnie).

Obejmuje ona przede wszystkim tworzenie rozliczeń listy płac oraz list wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych. Ponadto, w ramach obsługi płacowej jest sporządzana i prowadzona dokumentacja podatkowa. Dotyczy ona miesięcznych, jak również rocznych deklaracji i rozliczeń – tłumaczy przedstawiciel Kancelarii Podatkowej Helena&Artur Żelichowscy s.c., wykwalifikowanej w świadczeniu usług kadrowo-płacowych.

Znaczenie obsługi kadrowo-płacowej

Działania związane z obsługą kadr i płac dotyczą najważniejszych spraw osobowych pracowników, w tym kwestii wynagrodzeń, świadczeń socjalnych oraz świadczeń z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Kancelaria podatkowa, która zawodowo zajmuje się outsourcingiem kadr i płac, nie ogranicza się jednak wyłącznie do spraw stricte formalnych. Służy też kompetentnym doradztwem z zakresu prawa pracy. Co więcej, doświadczeni specjaliści mogą wykonać analizę rynku pracy oraz sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji.

Jak widać po przytoczonych przykładach, obsługa kadrowo-płacowa jest dziedziną wyjątkowo obszerną, obejmującą szereg różnych działań. Części z nich można podejmować się bez uprawnień, a inne wymagają odpowiednich kwalifikacji (np. sporządzanie deklaracji podatkowych). Z tego względu kwestie kadr i płac zawsze warto powierzyć fachowcom o udokumentowanych umiejętnościach, takim jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni czy biegli rewidenci. Oddanie się w ręce specjalistów to najlepsze rozwiązanie.

śr. ocena 5 / głosów 1