zarzadzanie-czasem

Czasowe zarządzanie firmą – cele i zalety

Zarządzanie czasowe to działanie firmy polegające na zatrudnieniu zewnętrznych menedżerów (tak zwanych interim menedżerów), których zadaniem jest przeprowadzić trudne projekty albo zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa. Dzięki zatrudnieniu interim menedżera zyskujemy wykwalifikowanego pracownika do zadań specjalnych z potwierdzonymi sukcesami.

Spec do zadań specjalnych

Firmy, podobnie jak żywe organizmy, przeżywają różne okresy swojego funkcjonowania. Kiedy jest czas prosperity wszyscy są zadowoleni, a właściciele mają 100% zaufanie do swojej kadry menedżerskiej. Gorzej wygląda sytuacja, gdy po latach sprawnego działania pojawiają się kryzysy, a firma zaczyna podupadać. Wówczas potrzeba często świeżej krwi, która zmieni skostniałe oblicze organizacji i tchnie w nią nowe życie.

Coraz częstszym sposobem na taką rewolucje w organizacji jest zatrudnienie interim menedżera. To zewnętrzny ekspert od spraw związanych z restrukturyzacją, optymalizacją i naprawą funkcjonowania organizacji. Jego zaletą jest nie tylko doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w firmie, ale także całkowita bezstronność.

Interim menedżer jest jak lekarz, który zrobi wszystko co konieczne by uleczyć pacjenta. Nawet jeśli ta terapie nie będzie przyjemna i wiązać się będzie ze zdecydowanymi krokami – dodaje nasz rozmówca z   firmy Wu-Pe zajmującej się doradztwem biznesowym.

Niestety koncepcja interim management (IM) tak popularna na zachodzie w Polsce wciąż jest zbyt mało praktykowana. W ostatnich latach widać jednak, że trend do zwiększenia mobilności pracowników teraz ma szansę zaistnieć także na naszym na naszym rynku i uczestniczyć w procesie rozwiązywania problemów polskich firm.

Zalety czasowego zatrudnienia tzw. „menadżera do zadań specjalnych”

Jest wiele zalet zatrudnienia menadżera kontraktowego.

  • interim menedżer jest zatrudniony tylko na określony czas ściśle związany z wykonaniem projektu, a jego wynagrodzenie jest powiązane ze skuteczną realizacją powierzonych zadań ( odpowiedzialność za powierzone cele – ang. success fee ),
  • firma dzięki ekspertowi z doświadczeniem ma dostęp do współpracy z najlepszymi specjalistami w branży, co znacznie skraca czas związany ze szkoleniem własnej kadry (ograniczając wydatki),
  • ze względu na doświadczenie i wysokie kwalifikacje potrafi szybko i skutecznie realizować wyznaczone cele,
  • w przeciwieństwie do pracownika etatowego taki menadżer jest związany z przedsiębiorstwem wyłącznie umową cywilnoprawną z pominięciem socjalnych rozwiązań i różnorodnych świadczeń pozapłacowych,
  • opuszcza firmę dopiero po zrealizowaniu projektu, gdy wyniki pracy są satysfakcjonujące dla klienta.

Koncepcja zarządzania czasowego jest w Polsce za jeszcze stosunkowo mało doceniana, przykładowo w Wielkiej Brytanii czy Holandii więcej niż połowa zatrudnionych menadżerów (przynoszących firmie zyski) pracuje wyłącznie na takich zasadach.

śr. ocena 5 / głosów 6