Co warto wiedzieć o badaniach na przewóz osób

Kierowcy, którzy trudnią się przewozem osób, mają obowiązek wykonać badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Są one konieczne w celu stwierdzenia, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy. Tylko w taki sposób możliwe jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kiedy należy wykonywać badania i jaki jest ich koszt? Sprawdźmy najważniejsze informacje na temat badań na przewóz osób.

Badania lekarskie dla kierowców

Konieczność przeprowadzenia badań lekarskich kierowców wynika z Art. 39 ust.1 Ustawy o transporcie drogowym. Takie badania należy przeprowadzać:

  • co 5 lat do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat,
  • co 30 miesięcy po ukończeniu przez kierowcę 60 lat.

Wykonując badania lekarskie musimy się liczyć z kosztem 200 zł, jednak nie pokrywa go pracownik, ale pracodawca. Osoba, która poddaje się badaniu, musi wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Co ważne, uzupełnia oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, zgodnie z Art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę należy złożyć uprawnionemu lekarzowi.

Jeśli lekarz uzna, że badany wymaga dodatkowej konsultacji, może go odesłać do lekarza specjalisty, psychologa lub zlecić wykonanie pomocniczych badań diagnostycznych. Każdy kierowca musi odbyć wizytę u okulisty, który przeprowadzi badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia, a także wrażliwość na kontrast. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań, kierowca otrzymuje orzeczenie lekarskie.

Jakie ograniczenia może zawierać orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie może zawierać ograniczenia, które wynikają ze stanu zdrowia kierowcy. Dotyczą one:

  • określonego terminu ważności uprawnienia kierowcy do przewozu osób,
  • prowadzenia pojazdów, na jakie kierowca otrzymał pozwolenie – ich wyposażenia, oznakowania oraz przystosowania,
  • specjalnych wymagań, jakie musi spełniać osoba kierująca pojazdem.

Jeżeli kierowca nie zgadza się z otrzymanym orzeczeniem, ma prawo wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie w innej jednostce, o wyższym poziomie referencyjnym niż jednostka przeprowadzająca badanie pierwotne. Koszty ponownego badania osoba kierująca pojazdem pokrywa samodzielnie. Opłata również wynosi 200 zł. Na złożenie wniosku o powtórzenie badania mamy 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego. Drugie orzeczenie lekarskie jest orzeczeniem ostatecznym.

Badania psychologiczne dla kierowców

Każdy kierowca jest również kierowany na badania psychologiczne, mające stwierdzić istnienie lub brak przeciwwskazań do przewozu osób. Na takie badanie należy zgłosić się w ciągu 30 dni od otrzymania skierowania.

Badania psychologiczne, podobnie jak badania lekarskie, należy wykonywać co 5 lat do ukończenia 60 roku życia oraz co 30 miesięcy po 60 roku życia. Ich koszt wynosi 150 zł i pokrywa go pracodawca.

Na badanie psychologiczne składa się:

  • wywiad bezpośredni oraz obserwacja osoby badanej,
  • badanie narzędziami diagnostycznymi,
  • ocena oraz opis kierowcy pod względem: sprawności intelektualnej, procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem zachowania w trudnych sytuacjach, dojrzałości społecznej, sprawności psychomotorycznej.

Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje tzw. orzeczenie psychologiczne. Tak samo jak w przypadku badań lekarskich, osoba badana ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzeniu ponownego badania, jeśli nie zgadza się z treścią pierwszego orzeczenia (koszt badania 150 zł). Ostateczny wynik badań lekarskich dla kierowcy, który ma pozwolenie na przewóz osób, powinien brzmieć: „Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”.

śr. ocena 0 / głosów 0