Charakterystyka zawodu geologa

Jeżeli fascynuje nas budowa Ziemi i procesy geologiczne, które w niej zachodzą, zawodem marzeń będzie dla nas zawód geologa. Czym charakteryzuje się zawód geologa, jakie są wymagania z nim związane? Gdzie może pracować geolog? Przygotowaliśmy krótki przewodnik, który pomoże zorientować się w tym zawodzie. Choć ciągle rozwijają się nowoczesne technologie, praca geologa często wciąż opiera się na prowadzeniu zwykłych obserwacji.

Wymagania w zawodzie geologa

Geolog to osoba, która ukończyła studia wyższe na określonym kierunku. Osoba po szkole średniej ukierunkowanej na geologię to po prostu technik geologii. Kiedy decydujemy się na wybór tego właśnie kierunku studiów, musimy nastawić się na cierpliwość i wytrwałość. W przyszłości może nas czekać praca w monotonnych warunkach.

Geolog często pracuje w zespole, dlatego musi charakteryzować się umiejętnością współpracy, otwartością na ludzi – mówi nam Andrzej Kadłubowski z Zakładu Usług Geologiczno-Geotechnicznych z Warszawy. Przyda się także samodzielność w podejmowaniu decyzji i umiejętność rozdzielania poszczególnych zadań wśród współpracowników. Badania terenowe wymagają oczywiście sprawności fizycznej. Geolog musi posiadać zręczność rąk i palców, ponieważ zdolności manualne są w tym zawodzie bardzo ważne. Co więcej? Rozpoznawanie barw, widzenie stereoskopowe i umiejętność rozróżniania malutkich elementów w badanej próbce materiału.

Gdzie pracuje geolog?

Geolog może pracować wyłącznie w terenie, w laboratorium i biurze – lub jednocześnie prowadzić badania terenowe, a następnie analizować pobrane przez siebie próbki we wspomnianych pomieszczeniach. Na geologów otwarte są instytucje ochrony środowiska, urzędy państwowe, czy firmy budowlane. Ciekawym rozwiązaniem jest także założenie firmy z usługami geologiczno-geotechnicznymi. Praca w terenie wymaga oczywiście odporności na zróżnicowane warunki atmosferyczne i umiejętności poruszania się po terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Geolog pracuje nawet pod ziemią! Nie ma właściwie szczególnych ograniczeń, jeśli chodzi o pracę geologa – poza wadami wzroku, czy dysfunkcjami narządu ruchu.

śr. ocena 5 / głosów 3