studenci

Charakterystyka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji to studia inżynierskie, które można również kontynuować w ramach uzupełniających studiów magisterskich. Popularny ZIP to kierunek przyszłościowy – absolwenci posiadają nie tylko wiedzę techniczną, ale również menadżerską, co przyczynia się do tego, że są chętnie zatrudniani w wielu firmach. Jak wygląda program studiów? Dowiedz się, dlaczego warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – jak wyglądają studia?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to studia trwające 7 semestrów – po ukończeniu ich uzyskuje się tytuł inżyniera.  Nie trzeba na tym poprzestawać, gdyż Gdańska Szkoła Wyższa, jako jedyna z uczelni na Pomorzu proponuje kontynuację nauki na studiach magisterskich na tym samym kierunku. Dla inżynierów nauka trwa tylko trzy semestry, kształcenie również mogą podjąć również absolwenci z tytułem licencjata, dal nich nauka trwa o jeden semestr dłużej.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek przyszłościowy, ale warto pamiętać, że nauki na nim jest dużo. Do wymagających przedmiotów najczęściej zalicza się: matematykę, mechanikę, statystykę i  fizykę.  Kolejną grupą przedmiotów, do zdania których należy się długo przygotowywać, zalicza się m.in. materiałoznawstwo, podstawy elektrotechniki oraz podstawy automatyzacji. Mniej inżynieryjne przedmioty też są na tym kierunku studiów – w programie znajdują się typowe przedmioty z zarządzania, np. mikro- i makroekonomia, logistyka, marketing, podstawy prawa, rachunkowość. Należy podkreślić, że również na zarządzaniu i inżynierii produkcji student musi zdecydować się na konkretną specjalność, która wiąże się z dodatkowymi przedmiotami uzupełniającymi. Najczęściej są to: inżynieria budownictwa, inżynieria ochrony środowiska, mechatronika, inżynieria produkcji oraz logistyka i zarządzanie transportem.

Czemu warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek, na który warto iść chociażby dlatego, że daje duże perspektywy zawodowe i wiąże się z dostępem do wielu ofert pracy po jego ukończeniu.

Obecnie rynek boryka się z wieloma trudnościami, jednak biorąc pod uwagę inne branże, to właśnie dla studentów z wykształceniem technicznym ofert jest najwięcej. Absolwent ZIP-u może znaleźć pracę przede wszystkim w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji – podkreśla specjalista z Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Do innych miejsc pracy zalicza się produkcyjne podmioty gospodarcze, a także jednostki organizacyjne.  Absolwenci odnajdą się na stanowiskach, w których przydatne są umiejętności związane z obsługą narzędzi takich jak CAD i CAM, a także wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się projektowanie inżynierskie wspierane komputerowo.

śr. ocena 0 / głosów 0