Cele i zalety kursu na żurawie wieżowe

Żurawie wieżowe to profesjonalne urządzenia dźwignicowe, które znajdują użytek przy przenoszeniu ładunków na wysokościach, np. w trakcie robót budowlanych. Obsługa żurawia wymaga sporej odpowiedzialności i umiejętności, potwierdzonych stosownymi licencjami. Uprawnienia UDT możemy zdobyć po przejściu szczegółowego kursu i zdaniu egzaminu przez komisją. Jak dokładnie wygląda szkolenie? Dlaczego warto się go podjąć?

Ogólne warunki szkolenia

Szkolenie na kategorię IŻ pozwala na uzyskanie uprawnień w zawodzie operatora żurawi wieżowych. Po zaliczeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia są honorowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Jakie kryteria należy spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 18 lat. Niezbędnym wymogiem jest też posiadanie wykształcenia na poziomie podstawowym. Przed zapisem na kurs warto poddać się badaniom lekarskim, które potwierdzą nasze predyspozycje zdrowotne do wykonywania zawodu – objaśnia przedstawiciel Ośrodka Kształcenia Zawodowego KURSAL, organizującego profesjonalne szkolenia obsługi żurawi wieżowych.

Cele i założenia kursu

Kurs składa się z kilkudziesięciu godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (na profesjonalnym sprzęcie!), mających na celu przygotowanie do obsługi żurawia wieżowego. Całość zwieńczona jest egzaminem przed komisją UDT. W wyniku szkolenia, uczestnicy dysponują wiedzą związaną z obsługą urządzenia dźwignicowego. Znają budowę i główne elementy żurawia, a także zyskują informacje o dozorze technicznym. Ale czy to wszystko?

Ostateczne korzyści są o wiele większe. Odbycie kursu na żurawie wieżowe przyczynia się bowiem do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wykładowcy kładą olbrzymi nacisk na kwestie BHP, zapoznając kursantów z zabezpieczeniami mechanicznymi, elektrycznymi oraz obowiązkami spoczywającymi na operatorze żurawia – dodaje ekspert OKZ KURSAL.

Korzystnie i bezpiecznie

Kryterium bezpieczeństwa jest niezwykle istotne, bowiem jak dowodzą statystki, ogromny odsetek wypadków na placach budów ma związek z pracami na wysokości. To m.in. z tego względu, operatorzy żurawi muszą legitymować się uprawnieniami. Tylko wykształcony i w pełni wykwalifikowany operator jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nim pracodawca. Fachowiec działa ostrożniej, ale też efektywniej i wydajniej. Jednocześnie oszczędza pieniądze inwestorów i ich cenny czas. Przekłada się to oczywiście na zarobki i renomę na rynku pracy. Planujesz karierę operatora żurawi wieżowych? Weź udział w kursie już dziś. Zwiększ swoje szanse na znalezieniem intratnej posady. To się naprawdę opłaca!

śr. ocena 5 / głosów 2