Zasady międzynarodowych przewozów busem

Planujesz zagraniczną podróż i rozważasz wynajem busa z kierowcą? Sprawdź, jaką licencję musi mieć przewoźnik oraz jakie przepisy go obowiązują. Warto wiedzieć również, na co zwracać uwagę przy wyborze idealnego usługodawcy świadczącego usługi przewozowe za granicę naszego kraju. Przekonaj się, jakie zasady obowiązują przy międzynarodowych przewozach busem.

Definicja przewozów międzynarodowych

Międzynarodowy transport osób to poruszanie się między punktem początkowym i docelowym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Taki przejazd musi być wykonywany w celach zawodowych przez wyszkolonego kierowcę, który uzyskał licencję na świadczenie usług przewozowych za granicą.

Licencja na przewozy zagraniczne

Kwestie licencji i uprawnień reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.). Również w tym dokumencie zawarto wszystkie pozostałe zasady związane z międzynarodowym przewozem.

Zgodnie z tym tekstem prawnym, do przewozu okazjonalny za granicę pojazdami do 9 osób (z kierowcą) nie jest wymagana licencja krajowa, a pojazd nie musi być wyposażony w tachograf.

Kierowca przewożący pasażerów za granicę podlega przepisom ustawy o czasie pracy kierowców, ale już nie podlega regulacjom rozporządzenia 561/2006 WE.

Licencje na przewóz wydaje się przedsiębiorstwom, które:

  • mają optymalną kondycję finansową (czyli dysponują środkami w różnej formie);
  • mają „czystą” historię prawną, tzn. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe lub przestępstwa umyślne;
  • nie mają prawnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przy międzynarodowych przewozach busem trzeba również brać pod uwagę kwestie formalne określane odgórnie dla każdego państwa. Jeśli busy z Polski do Niemiec przewożą więcej niż 9 osób, muszą mieć pozwolenie wydawane przez Bundesamt für Güterverkehr, czyli Federalny Urząd ds. Przewozu Drogowego. Jest ono wydawane jednorazowo na każdy przyjazd i wymaga uiszczenia opłaty w euro.

Uprawniony przewoźnik międzynarodowy

Przy wybieraniu przewoźnika do międzynarodowego transportu osób trzeba brać pod uwagę nie tylko licencje, jakie posiada, ale również przygotowanie zawodowe pracowników. Chodzi więc tutaj o szkolenia, kursy i kwalifikacje. Wszystkie te informacje powinny być podane na stronie internetowej usługodawcy. Profesjonalne firmy, takie jak AV Busy, uznają to za standard.

Liczy się również doświadczenie w prowadzeniu pojazdów na dłuższe trasy. Od tego wieloletniego przygotowania kierowcy zależy bowiem to, jak dobrze zna on drogę do zagranicznego kraju.

Dopytaj ponadto, czy firma oferuje pasażerom ubezpieczenia – jeśli tak, to opłata za możliwość otrzymania takiego świadczenia powinna być uwzględniona już w cenie biletu.

śr. ocena 5 / głosów 4