Międzynarodowe przewozy busem

Międzynarodowe przewozy busem w świetle przepisów

Wybierasz się za granicę i chcesz upewnić się, jakie pozwolenia musi posiadać przewoźnik, którego ofertę chcesz wybrać? A może sam prowadzisz firmę transportową i myślisz nad poszerzeniem oferty o przewozy międzynarodowe? Sprawdź, jakie przepisy obowiązują na tego typu przejazdy oraz czy trzeba uzyskać odpowiednie licencje na przewóz osób za granicę Polski.

Jak definiuje się transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy jest definiowany analogicznie do krajowego przewozu, z różnicą terytorialną (dotyczy obszaru poza granicami Polski).

Wyjaśnia to dokładnie nasz ekspert z firmy Bus Europa:  „Jest to wykonywanie działalności gospodarczej związanej z przewozem osób, przy czym jazda pojazdu między punktem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”

Jakie przepisy regulują przejazdy międzynarodowe?

Jeśli poszukujesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania w zakresie międzynarodowego przewozu busami, znajdziesz je w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).

Przewóz minibusami do 9 osób a licencja

Kwestię licencji reguluje przywołana wyżej ustawa. Zgodnie z tym tekstem prawnym, przewóz okazjonalny za granicę pojazdami do 9 osób
z kierowcą nie wymaga posiadania licencji krajowej. Wiąże się to również z tym, że nie trzeba w samochodzie montować tachografu.

Kierowca wspomnianego pojazdu nie podlega co prawda regulacjom rozporządzenia 561/2006 WE, ale dotyczą go przepisy ustawy o czasie pracy kierowców.

Jaka licencja przy przewozach międzynarodowych powyżej 9 osób?

Ustawa o transporcie drogowym ustala reguły wykonywania transportu drogowego na terenie kraju i ma to również zastosowanie do transportu międzynarodowego. W art. 5b ust. 1 pkt 2 określa podejmowanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wymaga to uzyskania odpowiedniej licencji.

Kto może ją uzyskać? To z kolei określa art. 5c ustawy:

  • firma znajdująca się dobrej kondycji finansowej (która dysponuje środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami);
  • firma, której nie wydano prawnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  • firma, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe lub przestępstwa umyślne (szczególnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji).

Inne rodzaje pozwoleń

Należy także zapoznać się z przepisami transportowymi dla każdego kraju, przez który przejeżdża i zatrzymuje się bus z Polski. Przykładowo busy do Niemiec, które przewożą więcej niż 9 osób, muszą uzyskać pozwolenie wydawane przez Federalny Urząd ds. Przewozu Drogowego (Bundesamt für Güterverkehr,). Jest udzielane jednorazowo na każdy przyjazd
i wymaga uiszczenia opłaty w euro.

śr. ocena 5 / głosów 1