transport ladowy ekonomiczny przewoz

Który rodzaj transportu jest najbardziej ekonomiczny?

Transport to zdecydowanie jedna z kluczowych gałęzi gospodarki. Wynika to nie tylko z faktu, że generuje on ogromne dochody, ale również z tego, że bez niego pozostałe dziedziny – między innymi rolnictwo czy przemysł – nie są w stanie normalnie funkcjonować i docierać ze swoimi produktami do odbiorców. Transport może być realizowany różnymi sposobami, a każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Które jednak jest najbardziej opłacalny?

Transport lądowy – najtaniej pociągiem

Jeśli chodzi o transport realizowany na lądzie, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest kolei. Wynika to z faktu, że w jednym składzie kolejowym mogą znaleźć się wagony przystosowane do transportu dużych ilość produktów różnego rodzaju i w różnym stanie skupienia. Co więcej – czas dostarczenia towaru z punktu A do punktu B jest relatywnie krótki, a przy tym wszystkim zanieczyszczenie środowiska wynikające z działalności kolei są mniejsze, niż w przypadku transportu samochodowego. Niestety, transport kolejowy ma również swoje słabe strony, które wynikają z faktu, że jest on ograniczony do poruszania się wyłącznie po sieci trakcji kolejowych. Dlaczego jest to problem? Przede wszystkim eliminuje to możliwość transportu bezpośredniego od nadawcy do odbiorcy – aby towar trafił do miejsca przeznaczenia, konieczne jest jego przeładowanie i wysłanie go w dalszą drogę samochodami. Ponadto transport jest narażony na opóźnienia ze względu na sytuacje losowe, takie jak uszkodzenie czy zablokowanie trakcji. W takich sytuacjach transport może zająć znacznie więcej czasu, niż wynikałoby to tylko z dystansu dzielącego stacje.

Transport morski

W kwestii transportu realizowanego między kontynentami i państwami, transport morski jest zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem.

– Jest to zasługa faktu, że ze wszystkich pojazdów transportowych, to właśnie statki używane w transporcie morskich, między innymi kontenerowce, masowce czy drobnicowce odznaczają się największą ładownością – mówi przedstawiciel firmy Net-CargoNajwiększe kontenerowce są w stanie pomieścić na swoim pokładzie ponad 20 000 kontenerów. Koszt transportu jest więc rozłożony na wielu zleceniodawców i ostatecznie jest on nieporównywalnie mniejszy, niż w przypadku transportu lotniczego, który również używany jest w kursach międzykontynentalnych.

Podobnie jednak jak w przypadku transportu kolejowego i lotniczego, frach morski ma swoje ograniczenia. Choć statki transportowe mogą przemieszczać się dość swobodnie po morzach i oceanach, to załadunek i rozładunek towarów może odbywać się wyłącznie w przeznaczonych do tego portach – transport do i z portów musi odbywać się przy pomocy innych środków. Dodatkowo czas podróży między portami może trwać nawet kilka tygodni, dlatego transport morski nie nadaje się do przewozu produktów szybko psujących się.

śr. ocena 5 / głosów 2