żółte tablice rejestracyjne

Kto może korzystać z żółtych tablic rejestracyjnych?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami tablice rejestracyjne mogą mieć różny format, w zależności między innymi od przeznaczenia i rodzaju auta. Jednym z tych formatów są żółte tablice z czarnymi znakami, które przeznaczone są wyłącznie dla samochodów zarejestrowanych jako zabytki. Kiedy jednak możemy w ten sposób zarejestrować nasz wóz i jak to zrobić?

Dla kogo żółte tablice?

Zgodnie z przepisami na żółtych tablicach może jeździć wyłącznie samochód, który został zarejestrowany jako okaz zabytkowy. I choć zazwyczaj jako zabytki postrzegamy klasyczne, niespotykane już na drogach wozy – takie jak na przykład stare modele z Fabryki Samochodów Osobowych – to w świetle prawa za zabytek może zostać uznany każdy samochód, który został wyprodukowany co najmniej 25 lat temu, a od zakończenia produkcji danej generacji modeli minęło co najmniej 15 lat. Ponadto auto musi być w co najmniej 75% zgodne z oryginałem. Oznacza to, że za zabytek może zostać w świetle uznany zarówno klasyczny old timer, jak i typowa Skoda Favorit czy Fiat Uno. Należy jednak pamiętać, że decyzja o tym, czy dane auto zostanie zarejestrowane jako zabytek należy do wojewódzkiego konserwatora zabytków – ma on prawo tworzyć dodatkowe wytyczne kwalifikujące wóz do uzyskania statusu zabytku. Ma to na celu ograniczenie sytuacji, kiedy za zabytek uznawane są wozy nie wyróżniające się niczym szczególnym.

– Wyjątkowym przypadkiem zabytku są wozy które nie spełniają warunków wiekowych, jednak mają udokumentowany związek z ważnym wydarzeniem historycznym lub wyjątkową konstrukcję – mówi przedstawiciel firmy DerpolTutaj jednak również decyzja o przyznaniu statusu zabytku pozostaje w gestii konserwatora.

Jak zdobyć żółte tablice?

Jeśli chcemy, by nasz samochód zdobył status zabytku i mógł jeździć z żółtymi tablicami rejestracyjnymi, musimy zwrócić się do rzeczoznawcy uprawnionego przez wojewódzkiego konserwatora do wydawania opinii o samochodach. Rzeczoznawca po zbadaniu naszej sprawy wydaje tzw. białą kartę. Po zapoznaniu się z opinią rzeczoznawcy, konserwator samodzielnie dokonuje oceny wozu – jeśli będzie ona pozytywna, dostarczamy mu białą kartę, która jest niezbędna do uzyskania statusu wozu zabytkowego. Niezbędne będzie również przeprowadzenie badania zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego – możemy to zrobić w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Samochód, który z pozytywnym wynikiem przejdzie zarówno badanie, jak i ocenę u konserwatora jest wpisywane na listę zabytków. Jeśli do tego dojdzie, możemy udać się do odpowiedniego wydziały komunikacji i zarejestrować samochód jako zabytek.

śr. ocena 0 / głosów 0