Z jakich elementów składa się kurs nauki jazdy

Z jakich elementów składa się kurs nauki jazdy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby legalnie korzystać z umiejętności prowadzenia pojazdów, umiejętności te muszą zostać poświadczone przez niezależną instytucję na podstawie zdanego egzaminu. Egzamin ten zasadniczo składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podobnie kurs przygotowujący do takiego egzaminu obejmuje wykłady i ćwiczenia z zakresu teorii, jak również trening praktyczny. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Teoria

Liczba godzin zajęć teoretycznych zależy od interesującej nas kategorii prawa jazdy, a także od posiadanych już – i potwierdzonych egzaminem! – kompetencji dotyczących prowadzenia innego rodzaju pojazdów. Jeśli ubiegamy się o prawo jazdy kategorii B, czeka nas 30 godzin teorii, chyba że dysponujemy już prawem jazdy kategorii B1. Podobnie jest w przypadku kategorii A (i A1). Kategoria C wymaga natomiast przeprowadzenia 20 godzin zajęć teoretycznych, nawet jeśli posiadamy już prawo jazdy kategorii D – i odwrotnie.

Warto przy tym zaznaczyć, że chodzi tu o godziny lekcyjne, czyli trwające nie po 60, ale po 45 minut. Niektóre szkoły nauki jazdy oferują też kursantom możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej zdalnie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi internetowych. Czas trwania nauki na odległość zależy od kursanta, nie może jednak wynieść więcej niż trzy miesiące. Istnieje także możliwość pominięcia części teoretycznej kursu, o ile tylko zdamy egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), przygotowując się wcześniej do niego na własną rękę.

Praktyka

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, konieczne będzie jeszcze odbycie kursu pierwszej pomocy, a także zajęć praktycznych, zwanych potocznie jazdami. Przystąpienie do tej części kursu musi zostać poprzedzone przyswojeniem – w taki czy inny sposób – teorii, czyli wiedzy na temat praw i obowiązków osoby kierującej pojazdem, przepisów ruchu drogowego oraz podstaw kierowania pojazdem.

Liczba godzin (tym razem już pełnych, zegarowych) zajęć praktycznych również zależy od kategorii prawa jazdy. W przypadku kategorii B, B1 i C będzie to 30 godzin. Jeśli posiadamy już prawo jazdy kat. B1, czeka nas już tylko 20 godzin jazd, podobnie jak wówczas, gdy chcemy podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. A (chyba że mamy już A1, wtedy będzie to tylko 10 godzin) albo kat. C – o ile posiadamy prawo jazdy kat. D, które wymaga aż 60 godzin jazd (40, jeśli dysponujemy prawem jazdy kat. C). Jeśli chcemy móc prowadzić przyczepę, to do kat. B i C należy doliczyć jeszcze odpowiednio po 15 i 25 godzin jazd.

Zajęcia praktyczne odbywają się początkowo na placu manewrowym, a potem także w ruchu poza obszarem zabudowanym oraz w ruchu miejskim, przy czym o gotowości kursanta do poruszania się po konkretnym obszarze decyduje prowadzący zajęcia. – O ile zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w grupach, o tyle praktyka wymaga podejścia indywidualnego – mówi przedstawiciel wrocławskiej szkoły nauki jazdy Manewr.

Egzaminy

Wiele szkół organizuje na koniec kursu egzaminy wewnętrzne, identyczne z tymi przeprowadzanymi później przez WORD, tj. obejmujące część zarówno praktyczną, jak i teoretyczną (chyba że tę ostatnią już zdaliśmy osobno). Dopiero po zweryfikowaniu wiedzy i umiejętności kursanta, a więc pomyślnym zdaniu przez niego takiego wewnętrznego egzaminu, uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, które umożliwia podejście do egzaminu państwowego.

śr. ocena 5 / głosów 1