Znaczenie utylizacji elektrośmieci dla środowiska

Elektrośmieci, a więc zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to nic innego jak zepsute i nieużywane urządzenia działające na prąd lub baterie (komputery, telewizory, gadżety elektroniczne, pralki, lodówki czy świetlówki). Zalicza się je do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż zawierają substancje toksyczne. Ich prawidłowa utylizacja ma ogromne znaczenie dla naszego środowiska i zdrowia.

Jak wygląda utylizacja elektrośmieci?

Elektrośmieci muszą być zbierane selektywnie, a następnie poddawane procesom utylizacji, recyklingu, odzysku czy unieszkodliwienia substancji trujących. W ten sposób przedmioty elektroniczne i elektryczne są przekazywane do odpowiednich zakładów przetwarzania, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie np. do produkcji nowych przedmiotów – mebli, misek żaroodpornych czy nowych urządzeń RTV i AGD. Zbierane w odpowiednich punktach elektrośmieci lub te odbierane z domu jako odpady wielkogabarytowe są przekazywane do odpowiedniego zakładu przetwarzania, gdzie następuje ich bezpieczny demontaż. Pozyskane w ten sposób materiały i elementy wykorzystywane są ponowne do produkcji innych urządzeń. Okazuje się bowiem, że niemal 90% zużytych świetlówek można wykorzystać raz jeszcze.

Znaczenie prawidłowej utylizacji dla środowiska

Elektrośmieci są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego tak ważna jest ich odpowiednia utylizacja. Zawierają bowiem liczne substancje szkodliwe, które po wydostaniu się na zewnątrz przenikają do gleby. W skrajnych wypadkach może to doprowadzić do zatrucia ludzi i zwierząt. W wielu świetlówkach znaleźć można m.in. szkodliwą rtęć, która po dostaniu się do mózgu może spowodować zaburzenia wzroku, słuchu czy mowy. Stosowane w komputerach związki bromu powodują natomiast schorzenia układu rozrodczego. Znajdujący się w bateriach kadm zaburza czynności nerek, a także powoduje liczne zmiany nowotworowe. W lodówkach i klimatyzatorach powszechnie stosowany jest freon, który niekorzystnie oddziałuje na warstwę ozonową. Obecnie spotkać go można przede wszystkim w urządzeniach starszego typu, gdyż od roku 1998 jego stosowanie jest prawnie zabronione. To tylko niektóre ze szkodliwych związków jakie znaleźć można w elektrośmieciach. Dlatego też ich utylizację należy powierzyć instytucjom i firmom zajmującym się tą czynnością w sposób profesjonalny, np. PGR ProEko.

śr. ocena 4.8 / głosów 24