nawozenie-donasienne-roslin

Znaczenie nawożenia donasiennego roślin

Nawożenie donasienne stosuje się w celu zapewnienia prawidłowego odżywianie kiełka i siewki roślin, w przypadku występowania niskiej zawartości składników mineralnych w glebie. Stosuje się je także przy niewłaściwej proporcji składników, co może mieć duży wpływ na początkowy wzrost i rozwój roślin. Nawozy donasienne najlepiej się sprawdzają w sytuacjach, w których jest potrzeba dostarczenia roślinom mikroelementów i magnezu, katalizatorów reakcji biochemicznych roślin. W przypadku braków azotu i potasu, system ten nie ma praktycznego znaczenia.

Na czym polega nawożenie donasienne?

Nawóz donasienny jest nanoszony na powierzchnię nasion razem z pestycydami donasiennymi. Jego działanie powoduje stymulację wzrostu systemu korzeniowego siewek, dając tym samym lepszą podstawę do bardziej dynamicznego, dalszego rozwoju roślin. Takie działanie nabiera wyjątkowego znaczenia w przypadku intensywnych odmian gatunków roślin, które mają, uwarunkowany genetycznie, coraz mniejszy system korzeniowy.

Jakie efekty daje nawożenie donasienne?

Zastosowanie dobrych nawozów donasiennych jest w stanie skutecznie zahamować w kiełkujących nasionach rozwój chorób grzybowych. Tego typu nawozy zapewniają początkowo optymalny wzrost i rozwój roślin w zróżnicowanych możliwościach żywieniowych gleby. Nawozy donasienne opóźniają również wpływ suszy glebowej i zwiększają masę korzeniową siewek. Mają także wpływ na zwiększenie mrozoodporności ozimin.

Stosowanie nawożenia donasiennego ma także wpływ na wzrost efektywności działania pestycydów donasiennych. Nawożenie daje możliwość najefektywniejszego działania stosowanych składników odżywczych roślin. Według wielu naukowców nawozy donasienne w bardzo krótkim czasie staną się wymaganym zabiegiem agrotechnicznym.

Jakich nawozów używać?

Jednym z głównych nawozów donasiennych stosowanych na polskim rynku jest Dynavit produkowany przez firmę Agreko.

Dynavit został stworzony do nawożenia donasiennego wszystkich gatunków roślin. Jego stosowanie umożliwia kompleksowe traktowanie nasion pestycydami, nawozami oraz substancjami wzrostowymi. Zawiera w sobie w pełni rozpuszczalne w wodzie składniki schelatowane, których działanie wzmaga aktywność katalityczną enzymów siewki i kiełka. Preparat umożliwia bardzo ekonomiczne dokarmianie startowe roślin, które jest aż o około 50 razy efektywniejsze od nawożenia doglebowego.

śr. ocena 5 / głosów 1