studnie depresyjne

Zastosowanie studni depresyjnych

Aby na gruntach pod naszymi stopami mogły powstawać budynki, a pod powierzchnią ziemi można było prowadzić kanały, światłowody i inne udogodnienia, niekiedy konieczne jest zmodyfikowanie gleby. Jednym z przykładów jest jej odwadnianie. Zbyt duża wilgotność uniemożliwia prowadzenie prac budowlanych. Zaradzić na to mogą studnie depresyjne.

Jak działają studnie depresyjne?

Studnie depresyjne to głębokie i wąskie odwierty, których serce stanowi elektryczna pompa głębinowa –  wielostopniowa, zatapialna. Woda z gruntu jest tłoczona ku powierzchni. W ten sposób powstaje tzw. lej depresyjny, a poziom wód gruntowych się obniża. Osuszony tą metodą teren nadaje się pod prace budowlane. Nadmiar wody jest odprowadzany systemem rurociągów. Trafia ona tam, gdzie nie będzie wyrządzała szkody i nie utrudni realizacji inwestycji.

Gdzie stosuje się studnie depresyjne?

Najważniejszym zastosowaniem studni depresyjnej – a właściwie całego ich systemu, ponieważ to nigdy nie jest jeden odwiert – jest odwadnianie głębokich wykopów. Podczas tego typu prac dociera się do głębszych warstw gleby, w których mogą się kryć cieki wód. Naruszone stanowią potencjalne zagrożenie i znacznie utrudniają operowanie ciężkimi maszynami stosowanymi w budownictwie. Warunkiem wykonania studni depresyjnych jest dość wysoka przepuszczalność gruntów w warstwie wodonośnej.

Kolejnym przypadkiem, w którym wiercenie studni depresyjnych jest potrzebne, to wykopy fundamentowe. Niekiedy konieczne jest zniwelowanie naporu hydrostatycznego na ich dno, tak aby były one stabilne, a dalsze prace w pełni bezpieczne. Od jakości fundamentu zależy wytrzymałość całej budowli, stąd osuszanie jest niezbędne, jeżeli budynek ma służyć przez długie lata.

Jeszcze jedna sytuacja, w której pomocne są studnie depresyjne, to osuszanie już istniejących budynków. Warunki hydrologiczne nie są stałe; niektóre budynki, niegdyś suche, zaczynają namakać, zwłaszcza jeżeli ulokowano je w pobliżu źródeł wody.  Dzięki wywierceniu wokół budynku studni depresyjnych w ten sposób, aby powstałe leje na siebie nachodziły, można skutecznie osuszyć dom i zabezpieczyć go przed dalszym podmakaniem.

Studnie depresyjne to skuteczny sposób na pozbycie się nadmiaru wody z gruntu. Niemniej nie można ich wiercić ot tak – jest to obwarowane przez rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Ponadto wiercenie studni i bezpieczne odprowadzenie wody wymaga sprzętu, wiedzy i doświadczenia. Tego typu zadania można powierzać firmie Geotest.

śr. ocena 5 / głosów 3