brykieciarka

Zastosowanie brykieciarki w liniach produkcyjnych

Brykieciarka, czy też inaczej prasa brykietująca, jest to urządzenie służące do zbijania w zwartą formę geometryczną materiałów sypkich najczęściej pochodzenia roślinnego. Powstały w procesie brykietowania produkt – brykiet, używany jest zarówno w przemyśle, jak i w wielu gospodarstwach domowych jako materiał opałowy, który ze względu na surowiec, z którego powstaje oraz proces produkcji uważany jest za produkt ekologiczny.

Niewątpliwie najbardziej popularny jest obecnie brykiet drzewny, produkowany z rozdrobnionych i odpowiednio wysuszonych opadów drzewnych, takich jak trociny, wióry czy zrębki. Niewielka wilgotność brykietu sprawia, że jego wartość opałowa jest zdecydowanie wyższa niż wartość opałowa drewna w naturalnej postaci. Dodatkowo, dzięki stosunkowo dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do jego objętości, brykiet jest bardziej ekonomicznym produktem. Łatwiej i taniej można go transportować, a proces jego spalania jest stopniowy i powolny.

Najważniejszym urządzeniem w całym procesie produkcyjnym brykietu jest właśnie brykieciarka. Mimo, że urządzenie to znajduje się praktycznie na końcu procesu technologicznego, to bez niego nie można w ogóle mówić o produkcji brykietu. Na rynku dostępne są różnego rodzaju prasy brykietujące, różniące się między sobą technologią prasowania materiału wejściowego, kształtem formowanego produktu końcowego, jak również  wydajnością – komentuje nasz rozmówca z firmy COMERC. Najogólniej brykieciarki podzielić można na: brykieciarki mechaniczne i brykieciarki hydrauliczne, jednak po zagłębieniu się w to zagadnienie natrafimy na bardziej szczegółowy podział.

Krótka charakterystyka wybranych typów pras brykietujących

BRYKIECIARKA HYDRAULICZNA

Praca brykieciarki hydraulicznej polega na sprasowywaniu materiału wejściowego pod wysokim ciśnieniem, które należy optymalnie dopasować do wykorzystywanego w procesie produkcji brykietu surowca. Urządzenia tego typu zbudowane są z podstawy i komory prasującej. Zastosowane w nich rozwiązania z zakresu hydrauliki siłowej i automatyki
w znaczący sposób wpływają na przebieg procesu produkcyjnego, a w zależności od zastosowanych zasilaczy hydraulicznych i siłowników uzyskać można szeroki wachlarz wydajności danej maszyny. Powstający w brykieciarce hydraulicznej brykiet ma zazwyczaj kształt walca o średnicy od 30 do 80 mm i długości od kilku do kilkunastu centymetrów.

BRYKIECIARKA TŁOKOWA

Brykieciarki tłokowe wytwarzają brykiet cylindryczny o ciągłej strukturze, którego długość jest regulowana przez dodatkowe elementy tnące (noże). Surowiec prasowany jest w nich
w wyniku pulsacyjnego odziaływania tłoczyska na tenże materiał wejściowy. Tego typu urządzenia również charakteryzują się dużą rozpiętością wydajności, a powstały w nich produkt końcowy posiada widoczną strukturę warstwową.

BRYKIECIARKA ŚLIMAKOWA

Podstawą działania tego typu pras jest ruch obrotowy ślimaka, który wymusza ruch materiału wzdłuż swoich wrębów w kierunku komory prasującej, gdzie pod wpływem wysokiego ciśnienia przekraczającego nawet 100 MPa oraz wysokiej temperatury następuje zbicie surowca w brykiet o przekroju kwadratu, sześcio- lub ośmiokątne brykiety o długości od 25 do 30 cm, czy też w tzw. brykiet typu Pini-Kay (brykiet ołówkowy) z otworem w środku i podpalany po bokach, co powoduje jego dodatkowe przesuszenie, a tym samym jego większą wydajność.

śr. ocena 4.8 / głosów 4