Zasady prawidłowego załadunku pojazdów

Wiele osób niezwiązanych z branżą przewozową wyobraża sobie zapewne, że załadunek pojazdów transportowych nie wymaga zbyt wiele uwagi – wystarczy po prostu umieścić ładunek w kontenerze. W rzeczywistości kwestia ta jest znacznie bardziej skomplikowana, osoby odpowiedzialne za załadunek muszą odbywać specjalne szkolenia, gdyż nieprawidłowo załadowany pojazd stwarza poważne zagrożenie drogowe.

Kiedy pojazd jest prawidłowo załadowany?

O tym, czy pojazd ciężarowy jest prawidłowo załadowany decydują dwie kwestie. Po pierwsze ładunek jest prawidłowo rozmieszczony na podłodze skrzyni ładunkowej pojazdu – oznacza to, że wszystkie osie pojazdu są równomiernie obciążone, a obciążenie to mieści się w przyjętych przepisami normach (np. do 11,5 tony całkowitego obciążenia na drogach ekspresowych i autostradach). Niespełnianie tego warunku powoduje szybsze niszczenie dróg i grozi poważnymi karami finansowymi. Po drugie – ładunek jest zamocowany, aby uniemożliwić jego przemieszczanie się w czasie jazdy (np. w wyniku gwałtownego hamowania lub manewrów). Ładunek niezabezpieczony lub zabezpieczony nieprawidłowo stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich znajdujących się w pobliżu uczestników ruchu drogowego, gdyż może wypaść ze skrzyni ładunkowej.

Zasady załadunku pojazdu

Każdy pojazd dostawczy powinien być załadowany tak, by wszystkie jego osie były równomiernie obciążone. Skąd jednak wiadomo kiedy obciążenie jest równe, a kiedy jedna z osi jest obciążona bardziej niż pozostałe? Do każdego pojazdu dostawczego producenci wystawiają plan ładowania pojazdu – jest to wykres wskazujący, w jakiej odległości od przedniej burty pojazdu powinien znaleźć się środek ciężkości ładunku o danej masie. Wykres ten dotyczy jedynie ładunków, które nie wypełniają całkowicie skrzyni ładunkowej. Zdarza się, że przewożony jest ładunek niesymetryczny, którego środek ciężkości znajduje się poza ich osią środkową. W takim przypadku nadawca zobowiązany jest odpowiednio oznaczyć środek ciężkości, aby umożliwić jego bezpieczne załadowanie. Niektóre pojazdy dostawcze wyposażane są w czujniki nacisku na poszczególne osie, które znacznie ułatwiają odpowiednie wyważenie ładunku. Ważne jest również zapewnienie stabilności ładunku, czyli takiego ułożenia, aby  jego środek ciężkości w osi pionowej znajdował się niżej niż połowa jego wysokości.

Mocowanie ładunku

Ładunek możne zostać mocowany w skrzyni ładunkowej na pięć sposobów. Wyróżniamy mocowanie:

  • Blokowe
  • Dociskowe
  • Kształtowe
  • Ryglowe
  • Mieszane

Wybór metody zależy w dużej mierze od specyfiki ładunku, jego kształtu, masy, a także stopnia załadowania skrzyni. Do mocowania wykorzystuje się między innymi pasy, liny oraz łańcuchy mocujące, a czasem również sprzęt pomocniczy, np. maty antypoślizgowe, taśmy stalowe, folie termokurczliwe i siatki.

Jak widać załadunek towaru to bardzo odpowiedzialne zadaniem, które warto powierzyć specjalistom takim jak firma Operis, oferująca profesjonalne usługi związane z magazynowaniem oraz transportem towarów różnego rodzaju.

śr. ocena 6.7 / głosów 3