Zasady certyfikacji instalacji gazów medycznych

Instalacje gazów medycznych wykorzystywane w placówkach opieki zdrowotnej kwalifikowane są w całości jako wyroby medyczne. W związku z powyższym, każda instalacja gazów medycznych i próżni, przed dopuszczeniem do użycia, musi przejść proces badań i testów

Wymogi dotyczące instalacji gazów medycznych, nazywanych też systemami rurociągowymi dla gazów medycznych, opisuje Ustawa o Wyrobach Medycznych – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy INMED-Karczewscy. Zgodnie z zapisami ustawy, każda tego rodzaju instalacja musi uzyskać znak CE.

Normy dla instalacji gazów medycznych

Do otrzymania znaku CE niezbędne jest przestrzeganie rygorystycznych norm PN-EN 7396-1 i PN-EN 7396-2 już na etapie projektowania systemu rurociągowego. Normy te wyszczególniają m.in. materiały, z jakich może być skonstruowany system rurociągowy, urządzenia, jakie można stosować przy pracy nad instalacją, ale także szczegółowe testy, jakim musi być ona poddana na poszczególnych etapach budowy.

Kontrola jakości instalacji gazów medycznych

Zgodnie z normą PN-EN 7396-1 gotową instalację należy poddać rygorystycznym testom. Testy przeprowadzane są dwuetapowo, pierwsze jeszcze przed zatynkowaniem. W skład takiej końcowej kontroli wchodzi próba wytrzymałości instalacji, szczelności rurociągów i drożności instalacji oraz próby krzyżowe.

Następnie należy przeprowadzić kontrolę zgodności systemu z projektem oraz zgodności połączeń urządzeń medycznych z instalacją elektryczną, a także sprawdzić jakość zamocowań rurociągów oraz poprawność ich oznakowania. Ostatnim etapem jest kontrola poprawności wykonania systemu sygnalizacji gazów medycznych.

Kto może wykonać instalację gazów medycznych

Aby instalacja gazów medycznych mogła ubiegać się o certyfikację , a więc być dopuszczona do użytku i oznaczona znakiem CE, do jej wykonania konieczne jest zaangażowanie firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za poprawne przeprowadzanie wszystkich kontroli instalacji oraz za skompletowanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do nadania CE. Dlatego w zakresie projektowania i budowy systemów rurociągów dla gazów medycznych zawsze warto angażować doświadczonych fachowców.

śr. ocena 5 / głosów 4