Zalety laserowego cięcia metali

Lasery znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Za ich pomocą przeprowadza się procesy cięcia oraz spawania metali, ale także ich znakowanie i drążenie. Laser wykorzystuje się również w procesach obróbki powierzchniowej, m.in. do hartowania, stapiania i natapiania oraz wzbogacania warstwy powierzchniowej. W poniższym tekście przyjrzymy się bliżej laserowemu cięciu metali.

Cięcie laserowe jest jedną z najnowocześniejszych metod obróbki metali – mówi specjalista z firmy ASAP S.A.

Laser daje efekty zbliżone do parametrów, jakie uzyskujemy stosując obróbkę mechaniczną, a podstawową różnicą między tymi dwiema metodami jest rodzaj czynnika tnącego.

Czym jest cięcie laserowe?

Cięciem laserowym nazywamy proces, w którym energia wiązki promieniowania laserowego stapia lub stapia i odparowuje oraz spala cięty materiał bezpośrednio w szczelinie cięcia. W przebiegu procesu wymagany jest, jednoczesny z wiązką lasera, przepływ gazu. Tzw. gaz towarzyszący ma za zadanie usunąć ze szczeliny wszelkie produkty cięcia.

Zalety cięcia laserowego – przebieg procesu

Ponieważ proces przebiega bezkontaktowo, urządzenia nie są narażone na powstawanie usterek, co przekłada się znacznie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych maszyn oraz zapobieganie przestojom produkcyjnym. Urządzenia laserowe umożliwiają też przeprowadzenie w jednym cyklu różnych rodzajów cięcia, np. kształtowego i przebijania.

Wykorzystując laser do cięcia metali mamy do czynienia ze znacznym ograniczeniem strefy wpływu ciepła, co oznacza minimalne oddziaływanie wysokich temperatur na opracowywany materiał. Obserwujemy też niższe naprężenia szczątkowe i odkształcenia metalu.

W porównaniu z innymi metodami obróbki metali, cięcie laserowe wyróżnia minimalna emisja szkodliwych pyłów i dymów, jest więc najbardziej przyjazne dla człowieka i środowiska.

Zalety cięcia laserowego – rezultaty

Do najważniejszych zalet cięcia laserowego, które to sprawiają, że jest to obecnie najbardziej ceniona ze wszystkich metod obróbki metali, należą przede wszystkim bardzo wysoka prędkość cięcia i jednocześnie zachowanie niezwykle wysokiej dokładności wymiarowej i gładkości powierzchni cięcia.

Szczelina, będąca efektem cięcia laserowego, charakteryzuje się minimalnym odchyleniem i zaokrągleniem, równą, gładką powierzchnią, jest przy tym bardzo wąska. W efekcie cięcia laserowego nie powstaje żużel, ani nawisy metalu na górnej krawędzi.

Dzięki temu nie jest wymagana dalsza obróbka tak przygotowanych elementów, co znacznie skraca cały proces i obniża jego koszty, w porównaniu np. do cięcia plazmowego.

śr. ocena 5 / głosów 2