automatyzacja produkcji

Zalety automatyzacji elementów produkcji

Automatyzacja pewnych elementów w procesie produkcji jest koniecznością, ze względu na coraz większe wymagania wobec towarów dostarczanych na rynek. Dzięki niej linie produkcyjne pracują znacznie szybciej, wydajniej i dokładniej.

Pozytywnych aspektów automatyzacji w przemyśle należy upatrywać nie tylko w ułatwieniu i przyspieszeniu produkcji, co przekłada się na wzrost rentowności przedsiębiorstw.

Jak zauważa nasz rozmówca z firmy API: dodatkową zaletą jest ograniczenie ekspozycji pracowników na rozmaite zagrożenia towarzyszące pracy przy liniach produkcyjnych.

3 podstawowe korzyści z automatyzacji

Przyjrzyjmy się na początek korzyściom odnoszącym się bezpośrednio do samego procesu produkcyjnego i otrzymywanego w efekcie towaru. W produkcji masowej niezwykle ważna jest powtarzalność i precyzja, którą dziś jesteśmy w stanie uzyskać wyłącznie zdając się na automatyzację elementów maszyn. Tak więc wypływa ona na jakość finalnego produktu.

Natomiast na etapie procesu istotne jest przede wszystkim, wspomniane już wcześniej przyspieszenie, które podnosi efektywność i wydajność przedsiębiorstwa. Trzecim, nie mniej ważnym zagadnieniem jest zwiększona dyspozycyjność i niezawodność linii produkcyjnych oraz maszyn, osiągana przez redukcję konieczności bezpośredniej obsługi operatorskiej.

Automatyzacja i kapitał ludzki

Automatyzacja produkcji przynosi oczywiście pewne zmiany w sferze pracowniczej, co budzi częste obawy. Jednak błędem jest założenie, że prowadzi do likwidacji miejsc pracy. Pamiętajmy, że jednym z celów rozwoju automatyki przemysłowej jest ochrona ludzi przed panującymi przy tych procesach złymi, zagrażającymi zdrowiu warunkami.

Owszem, zmniejsza się zapotrzebowanie na obsady techniczne, czy operatorskie, należy jednak pamiętać, że jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w obszarze programowania i wdrażania rozwiązań z zakresu automatyki, a także na inżynierów i projektantów tych maszyn.

śr. ocena 5 / głosów 4