kolumny chirurgiczne

Wyposażenie i funkcje kolumn chirurgicznych

Takie dziedziny, od których zależy ludzkie zdrowie i życie, wymagają wyjątkowo zaawansowanych i solidnych rozwiązań i najbardziej nowoczesnych, a zarazem sprawdzonych technologii. Miejscem, gdzie to szczególnie ważne, jest sala operacyjna. A jej centrum stanowi kolumna zasilająca. Co to jest i dlaczego tyle od niej zależy? Oto podstawowe informacje o tym ważnym wyrobie medycznym.

Kolumna chirurgiczna – co to jest?

Jest to bardzo zaawansowany i złożony sprzęt, którego zadaniem jest uczynienie sali operacyjnej jak najbardziej bezpieczną i maksymalnie wygodną dla osób przeprowadzających zabiegi chirurgiczne. Kolumny Łączą  w sobie wszystkie konieczne do sprawnego przebiegu operacji media: prąd, Internet, systemy alarmowe, punkty poboru gazów medycznych , inne. Kolumna ma za zadanie stanowić solidne, bezpieczne i niezawodne oparcie dla dodatkowego wyposażenia: kamer, ekranów, półek, szyn, pomp, kroplówek i wszystkiego, co może być użyteczne podczas zabiegu. Dlatego tak ważna jest możliwość personalizacji kolumny pod kątem potrzeb konkretnej Sali.

Bezpieczeństwo i wygoda

Kolumna chirurgiczna integruje i scala wszystko, co potrzebne do sprawnego przeprowadzania zabiegu. W pełni wyposażona stanowi ośrodek sali operacyjnej, swoiste „centrum dowodzenia”. Na ekranie mocowanym do kolumny lekarz widzi, jaki jest stan pacjenta Lampa mocowana na kolumnie oświetla stół operacyjny, Nie sposób wyobrazić sobie współczesnej chirurgii bez sufitowych kolumn zasilających (chirurgicznych i anestezjologicznych).

Kolumny chirurgiczne służą nie tylko wygodzie zespołu operacyjnego, ale też bezpieczeństwu. Im lepiej wyposażona i dostosowana kolumna, tym mniej zbędnych ruchów – a w chirurgii każdy, nawet najmniejszy ruch ma znaczenie. Od kolumny zależy też sprawny dostęp do wiedzy o stanie pacjenta oraz  do aparatury ratującej życie. Dzięki zebraniu wszystkich źródeł energii, gniazd teleinformatycznych i punktów poboru gazów oraz płynów minimalizuje się liczbę kabli, przewodów i rur, które mogłyby stwarzać zagrożenie i zwiększać ryzyko nieszczęśliwego wypadku na sali operacyjnej. Z oczywistych względów te ważne urządzenia powinny być odpowiednio wysokiej i – co ważne – potwierdzonej jakości. Dlatego ich produkcją, sprzedażą i montażem zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa (np. Inmed-Karczewscy).

Pod względem technicznym kolumny chirurgiczne są bardzo różnorodne, a dodatkowo można je zamawiać w różnych konfiguracjach. Pod względem montażu rozróżnia się kolumny wolnostojące oraz sufitowe. Wolnostojące stosowane są tam, gdzie warunki (jak np. wytrzymałość stropu) nie dopuszcza użycia kolumn sufitowych.

śr. ocena 4.8 / głosów 5