Co wskazują pionowe znaki drogowe?

Pionowe znaki drogowe mają zazwyczaj postać tarczy o charakterystycznym dla danego typu znaku kształcie i układzie kolorów. Umieszcza się je zwykle po prawej stronie drogi lub nad nią, ewentualnie nad konkretnym pasem ruchu, którego dotyczą. Mogą też być powtórzone po lewej stronie jezdni, jak również na jej nawierzchni, w postaci oznakowania poziomego. Generalnie rzecz ujmując, pionowe znaki drogowe wskazują na to, jak kierowca powinien zachować się w danym miejscu.

Dzielą się na kilka zasadniczych grup. Jedną z najbardziej podstawowych są znaki zakazu. Przybierają one najczęściej formę koła z czerwoną obwódką i służą m.in. ograniczeniu wjazdu lub postoju pojazdów, jak również wykonywania niektórych manewrów. Szczególnym wariantem znaku zakazu jest ośmiokątny czerwony znak STOP, przed którym kierowca ma obowiązek się zatrzymać. Niektóre ograniczenia wprowadzone przez znaki zakazu, np. dotyczące prędkości na danym odcinku drogi, muszą zostać „odwołane” poprzez umieszczenie na końcu takiego odcinka odpowiedniego znaku uchylającego. Jest on podobny do znaku inicjującego ograniczenie, nie posiada jednak czerwonej obwódki, zawiera zaś ukośne czarne przekreślenie.

Znaki ostrzegawcze

Inną sporą grupą pionowych znaków drogowych są znaki ostrzegawcze. Uprzedzają kierowców, że zbliżają się oni do miejsca, w którym powinni zachować szczególną ostrożność. Miejscem takim bywa okolica zamieszkiwana przez dzikie zwierzęta (które mogą niespodziewanie wtargnąć na drogę) albo sąsiedztwo szkoły czy przejazd kolejowy. Znaki ostrzegawcze mają postać żółtego trójkąta równobocznego skierowanego wierzchołkiem do góry. Wyjątkiem jest znak A-7 zalecający ustąpienie pierwszeństwa przejazdu – tutaj wierzchołek trójkąta skierowany jest w dół.

Znaki nakazu

Niebieskie koła to z kolei znaki nakazu. Wskazują one wymagany sposób jazdy wszędzie tam, gdzie teoretycznie występuje możliwość zmiany jej kierunku (np. na skrzyżowaniu). Informują też o tym, że na danym odcinku drogi obowiązuje prędkość minimalna czy stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Wyznaczają także drogi przeznaczone dla konkretnych uczestników ruchu (np. rowerzystów), z których powinni oni korzystać. Wyjątkowym znakiem nakazu jest znak C-17, gdzie niebieskie koło umieszczone zostało w białym prostokącie pod symbolem pomarańczowej ciężarówki. Wskazuje on kierunek jazdy obowiązujący samochody przewożące materiały niebezpieczne.

Znaki informacyjne

Do pionowych znaków drogowych zaliczamy też znaki informacyjne. Mają zwykle postać niebieskiego prostokąta (znamienny wyjątek to żółty, obwiedziony na biało kwadrat: znak drogi z pierwszeństwem) i zgodnie z nazwą informują: np. o tym, że niedługo na trasie pojawi się parking, stacja benzynowa czy komisariat policji.

– Oznaczają też przejście dla pieszych i wjazd na drogę ekspresową, przystanki pojazdów komunikacji zbiorowej lub fotoradarową kontrolę prędkości – dodaje przedstawiciel produkującej oznakowania drogowe firmy Andros.

Pozostałe znaki

Nieco innym rodzajem znaków są znaki kierunku i miejscowości. Wskazują one drogę dojazdu do danego obiektu czy miasta albo jego dzielnicy oraz ewentualnie numer tej drogi. Ponadto istnieją znaki uzupełniające, które dodatkowo ułatwiają orientację w terenie – samodzielnie albo w formie tabliczki pod innym znakiem, stanowiąc jednakże jego integralną część. Znaków uzupełniających nie należy mylić ze znakami dodatkowymi, takimi jak słupki wskaźnikowe czy krzyże św. Andrzeja umieszczane przed przejazdami kolejowymi.

śr. ocena 7.5 / głosów 2