waga najazdowa

Waga najazdowa. Korzyści i ograniczenia

Wagi najazdowe to odmiana wag samochodowych, czyli urządzeń służących do pomiaru masy całkowitej pojazdu. Najczęściej stosowane są do ważenia pojazdów ciężarowych przewożących towar, spotkać je można w punktach kontroli celnej lub załadunkowych, znajdujących się na terenach przedsiębiorstw.

Rodzaje wag najazdowych

Klasyfikację wag najazdowych można przeprowadzić biorąc po uwagę kilka czynników. Są to: rodzaje pomiaru (elektroniczny, mechaniczny lub elektro-mechaniczny), rodzaje zastosowanej nawierzchni (stalowa, betonowa lub stalowo-betonowa) oraz wymiary powierzchni wagi dostosowane do wymiarów ważonych pojazdów (np. dla pojazdów o masie do 60 ton wymiary wagi mogą osiągnąć wymiary 24 x 3 metry).

Zalety wagi najazdowej

Waga najazdowa pozwala na bardzo dokładny pomiar masy całkowitej danego pojazdu transportowego, na którą składa się masa pojazdu wraz z jego załadunkiem. Dokonywanie pomiaru jest bardzo istotne dla każdego przedsiębiorstwa z branż wymagających regularnego transportu towarów (np. rolnictwa czy budownictwa) – powodów jest kilka. W zależności od charakterystyki przewożonego towaru, pomiar pozwala wybrać optymalne obciążenie, mieszczące się w prawnie obowiązujących limitach (Inspekcja Transportu Drogowego ma możliwość nakładania kar na przedsiębiorstwa dopuszczające do ruchu zbyt obciążone pojazdy). Ponadto pomiar pozwala obliczyć koszty opłat celnych w przypadku przewozu towaru za granicę.

Ograniczenia wag towarowych

Wagi najazdowe to urządzenia, które wymagają stałego montażu. Z tego powodu wymagane jest spełnienie kilku warunków – przede wszystkim wydzielenia odpowiedniej przestrzeni. Waga powinna być montowana w miejscu, które nie ograniczy swobodnego poruszania się pojazdów. Ponadto ważony pojazd nie powinien wjeżdżać na wagę ze zbyt ostrego łuku i stanąć na niej wszystkimi swoimi kołami – w przeciwnym wypadku dokonany pomiar nie będzie dokładny (z tego powodu dokonując wyboru wagi o konkretnych wymiarach powinniśmy mieć świadomość, że nie będzie się ona nadawała do ważenia dłuższych pojazdów). Nawierzchnia wag betonowych lub betonowo-stalowych powinna być wykonana ze specjalnego betonu, który nie absorbuje wody.

Istniejąca od 1867 roku holenderska firma Precia Molen to jeden z wiodących na światowym rynku producentów waga najazdowych. Od roku 2000 przedsiębiorstwo posiada swoją filię w Polsce.

śr. ocena 5 / głosów 3