W jaki sposób wykonuje się oznakowania poziome

Oznakowanie poziome są symbolami i napisami malowanymi na drogach. Znaki tego typu występują samodzielnie lub razem ze znakami pionowymi. Ich zadaniem jest przekazywanie kierowcom informacji o tym, jak w danym miejscu prowadzony jest ruch drogowy. Znaki poziome mogą mieć różną formę. Są to przede wszystkim linie, strzałki i napisy, rzadziej symbole specjalne. W jaki sposób się je wykonuje?

Jakie warunki musi spełniać oznakowanie poziome?

Wykonywaniem oznakowania poziomego zajmują się wyspecjalizowane w tym firmy, takie jak na przykład firma Andros. Oznakowanie poziome musi być o każdej porze dnia dobrze widoczne, nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Dobrze namalowane linie mają szorstkość zbliżoną do szorstkości nawierzchni. Są trwałe, odporne na ścieranie i brudzenie się. Stosowane do ich malowania produkty muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać określone normy. Oznakowania poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe, a więc strzałki czy znaki uzupełniające maluje się farbą białą lub żółtą. Białe są oznakowaniem stałym, do których należy stosować się cały czas. Żółte są natomiast znakami tymczasowymi. Jeśli na drodze znajdują się jednocześnie znaki w obu kolorach, należy stosować się do oznakowań żółtych.

Grubość oznakowania poziomego

Z uwagi na grubość wykorzystanego materiału znaki poziomie dzieli się na cienkowarstwowe (0,3-0.8 mm), grubowarstwowe (0.9-3,5 mm) oraz punktowe elementy odblaskowe (do 25 mm). Malowaniem znaków poziomych zajmują się specjalne firmy, jak wspomniana już firma Andros, które posiadają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. Są one wyposażone we właściwe urządzenia, akcesoria i narzędzia przeznaczone do tego celu. Dzięki temu oznakowanie poziome jest dokładne i bardzo trwałe. W przypadku znakowania cienkowarstwowego stosuje się farby wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe i chemoutwardzalne. Są one nakładane na mokro.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Z kolei oznakowanie grubowarstwowe wykonywane jest przy udziale mas chemoutwardzalnych, termoutwardzalnych oraz materiałów prefabrykowanych różnego rodzaju. Do uzyskania odpowiedniego poziomu odblaskowości stosuje się szklane lub ceramiczne mikokulki. Czasami wykorzystywane są na liniach krawędziowych niewielkie wygarbienia. Ich zadaniem jest zapewnienie uczestnikom ruchu większego bezpieczeństwa. Do malowania linii na autostradach stosowane są farby strukturalne, które po najechaniu na nie wydają charakterystyczny dźwięk. Czasem poza oznakowaniem grubowarstwowym i cienkowarstwowym stosuje się wspomniane już punktowe elementy odblaskowe w kolorze czerwonym. Wyznaczają one prawą krawędź jezdni.

śr. ocena 5 / głosów 4