Utylizacja elektrośmieci – dlaczego warto?

Nietrudno zauważyć, że ilość znajdujących się w naszym otoczeniu sprzętów elektrycznych i elektronicznych w ciągu ostatnich lat uległa znacznemu zwiększeniu. Bardzo szybki rozwój technologiczny zaowocował tym, że w niemal każdym gospodarstwie domowych znajdują się dosłownie dziesiątki urządzeń wykorzystujących energię elektryczną. Z jednej strony jest to bardzo duże udogodnienie, z drugiej strony jednak nałożony jest na nas obowiązek odpowiedniego utylizowania zepsutych, zużytych lub przestarzałych urządzeń. Dlaczego warto pamiętać, o tym, że takich rzeczy nie wyrzuca się do kosza wraz z innymi?

Bo takie jest prawo

Niewiele osób jest tego świadomych, ale wyrzucanie tak zwanych elektrośmieci wraz z innymi odpadami jest zakazane przez przepisy. Aktualnym aktem prawnym dotyczącym tej kwestii jest Ustawa o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w znowelizowanej formie obowiązująca od 2015 roku. Zawarte są w niej między innymi przepisy dotyczące zbiórki elektroodpadów przez sprzedawców tego typu sprzętu, a także kary za niestosowanie się do zasad ich utylizacji – za wyrzucenie zepsutego urządzenia elektronicznego do kontenera wraz z innymi śmieciami spotkać może nas kara w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Bo dbamy w ten sposób o środowisko

W produkcji wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego używa się licznych pierwiastków i związków chemicznych, które nie ulegają naturalnej neutralizacji i stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska, a tym samym naszego zdrowia – mówi specjalista z firmy Ago Recykling –  Przykładem pierwszym z brzegu są powszechnie wykorzystywane przez nas baterie alkaliczne, których działanie oparte jest na reakcja chemicznych między pierwiastkami takimi jak ołów i kadm, należących do grupy bardzo toksycznych metali ciężkich. Jedna wyrzucona bateria nie stanowi co prawda bardzo dużego zagrożenia dla środowiska, warto jednak pamiętać, że co roku w Polsce wykorzystuje się ich przeszło 400 milionów – gdyby zawarte w nich wszystkich substancje przedostały się do gleb i wód, poczyniłyby niewyobrażalne spustoszenie. Oczywiście baterie nie są jedynym przykładem produktów zawierających tego rodzaju substancje. Praktycznie każdy wyrzucony do odpadów sprzęt elektroniczny, staje się małą bombą chemiczną.

Bo rozwijamy gospodarkę

Wydobycie surowców potrzebnych do produkcji sprzętów elektronicznych i elektrycznych jest nie tylko bardzo dużą ingerencją w środowisko naturalne, ale również bardzo dużym wydatkiem dla producentów. Tymczasem aż 90% materiałów potrzebnych w produkcji można z powodzeniem odzyskać i wykorzystać ponownie. Dbając o prawidłową utylizację elektrośmieci przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów produkcji i tym samym kosztów finalnego przyszłego produktu.

śr. ocena 5 / głosów 3