tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne a środowisko

Poprzez wiązania fizyczne, które czynią tworzywa sztuczne odpornymi, ich rozkład okazuje się bardzo powolny, sięgający nawet kilkuset lat. Istnieją jednak sposoby, aby radzić sobie z odpadami. Oto kilka z nich.

Składowanie odpadów

Tworzywa sztuczne można umieszczać na specjalnych składowiskach, które powinny być do tego odpowiednio przygotowane. Wyróżnia się: składowiska tradycyjne, na których dokonuje się ubijania odpadów, sprasowane, gdzie odpady są prasowane oraz składowiska rozdrobnionych odpadów. Każde z nich musi mieć nieprzepuszczalne podłoże i sieć urządzeń odwadniających. Należy również pamiętać, aby po zapełnieniu składowiska zasypać je ziemią i obsadzić drzewami.

Spalanie i koksowanie

Odpady można także poddać spalaniu lub koksowaniu. Pierwsze rozwiązanie powoduje, że po ok. jedno- lub dwugodzinnym spalaniu masa odpadów maleje o 40-60%. W wyniku tego procesu powstaje ciepło, które jest wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Koksowanie natomiast polega na tym, że rozdrobnione tworzywa dodaje się do węgla, który jest poddawany koksowaniu – ogrzewaniu do temperatury 1000°C bez dostępu powietrza. Nie ma to wpływu na jakość koksu, a odpady dzięki temu procesowi nie muszą być oczyszczane ani segregowane.

Powtórne wykorzystanie odpadów

Warto również pamiętać o powtórnym wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych. Niestety, nie jest to na razie popularna metoda, ponieważ prawie wszystkie odpady trafiają na wysypisko. Można z nich jednak wyprodukować wyroby użytkowe lub materiały budowlane. Odpady można selekcjonować już w gospodarstwach domowych lub zakładach pracy dzięki składowaniu w odpowiednio oznaczonych pojemnikach. Bardziej kosztownym i mniej dokładnym sposobem jest selekcja w zakładach, które zajmują się utylizacją odpadów.

Wszystkie te sposoby powinny być uwzględniane podczas pracy z tworzywami sztucznymi. W dzisiejszych czasach odgrywają one bardzo dużą rolę w życiu – poprawiają jego komfort i przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Warto zatem pamiętać o mądrym gospodarowaniu odpadami z tworzyw sztucznych – przekonuje właściciel firmy Pol-Service Majcher Jacek, która zajmuje się m.in. dostarczaniem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

śr. ocena 5 / głosów 6