wywoz smieci

Transport odpadów

Transport odpadów to jedna z najważniejszych czynności wchodzących w skład procedury nazywanej „gospodarowaniem odpadami”. Podobnie jak pozostałe etapy tego procesu podlega ścisłym przepisom, określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. W roku 2015 wprowadzono do niej nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2016. W stosunku do odpadów niebezpiecznych stosuje się przepisy zawarte w Umowie Europejskiej ADR.

Najważniejsze przepisy

Transportowi odpadów poświęcony jest 24. artykuł wspomnianej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku. Stwierdza on między innymi, że transport odpadów powinien odbywać się w zgodzie ze wszystkimi przepisami odnośnie ochrony środowiska oraz zdrowia i życia obywateli. Środki bezpieczeństwa użyte podczas transportu odpadów powinny być dostosowane do ich właściwości fizycznych i chemicznych (m.in. zawartości substancji trujących oraz stanu skupienia). Podobnie ma się rzecz w przypadku wymagań wobec pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów  – powinny one być dostosowane do przewozu konkretnych typów odpadów oraz oznakowane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Osoby zlecające transport odpadów są zobowiązane wskazać wykonawcy usługi miejsce przeznaczenia odpadów oraz ich odbiorcę.

Kto może zajmować się transportem odpadów?

Transportem odpadów mogą zajmować się przedsiębiorstwa, które uzyskają pozwolenie na prowadzenie działalności, wydawane przez starostę. Aby uzyskać pozwolenie przedsiębiorstwo powinno złożyć wniosek, w którym opisane zostaną m.in.

  • Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia działalności (uwzględnić należy między innymi ładowność pojazdów oraz sposób zabezpieczenia towaru)
  • Rodzaje odpadów, którymi będzie zajmować się przedsiębiorstwo
  • Obszar, na jakim prowadzona będzie działalność
  • Informacje na temat kwalifikacji i przeszkolenia pracowników oraz inne kwestie organizacyjne.

Niektóre podmioty są zwolnione z posiadania zezwolenia. Aby prowadzić działalność powinny one zostać jednak wpisane do rejestru firm transportujących odpady. Wniosek o wpisanie do rejestru należy złożyć do marszałka województwa.

Transport odpadów przeznaczonych do recyclingu jest jedną z usług przedsiębiorstwa Sinoma, która od 1994 roku specjalizuje się w przetwórstwie surowców wtórnych.

śr. ocena 4.8 / głosów 6