Transport chłodniczy w świetle przepisów

Transport to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, ponieważ w dużej mierze umożliwia on funkcjonowanie i rozwój pozostałym sektorom działalności. Szczególnie istotny jest jednak transport chłodniczy. To właśnie za jego pośrednictwem dostarczanych jest wiele rodzajów artykułów żywnościowych oraz leki. Ponieważ od jakości transportu w dużej mierze zależy jakość przewożonych towarów, obwarowany jest on wieloma przepisami.

Transport chłodniczy a przepisy

Przewóz towarów – przede wszystkim żywności – w niskich temperaturach pozwala znacząco wydłużyć okres ich przydatności. Prawidłowo zorganizowany transport może odbywać się na bardzo dalekich dystansach bez ryzyka utraty jakości żywności, zarówno jeśli chodzi o jej właściwości odżywcze, jak i smakowe. Rola jaką transport chłodniczy odgrywa dla gospodarki jest powodem, dla którego warunki w jakich może być wykonywany są ściśle regulowane przez prawo. W Polsce głównych aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny jest Umowa o transporcie drogowym, która szczegółowo określa między innymi jakie warunki muszą spełniać firmy i kierowcy zajmujący się transportem drogowym, a także nakłada na nich obowiązek przestrzegania określonych norm.

Umowa ATP

To podstawowa norma dotycząca transportu chłodniczego, opracowana przez Grupę Roboczą ds. Przewozu Szybko Psujących się Art. Żywnościowych, działającej w ramach Europejskiej Komisji Gospodarcze ONZ. Dokument ten został podpisany przez niemal wszystkie kraje europejskie – Polska ratyfikowała go w 1984 roku – a także wiele spoza Unii Europejskiej.

ATP to dokument określający bardzo szczegółów warunki, w jakich mogą być transportowe poszczególne rodzaje artykułów żywnościowych – wyjaśnia specjalista firmy Lakmex – Przepisy w niej zawarte mają szczególnie duże znaczenie w przypadku przewozów międzynarodowych, kiedy ładunek spędza w transporcie wiele dni. Dostosowanie się do zasad opisanych w umowie ATP pozwala zachować jego jakość przez cały ten czas.

Co zawiera umowa ATP?

Celem przyświecającym stworzeniu dokumentu takiego jak ATP było opracowanie spójnego i uniwersalnego systemu zasad dotyczących transportu towarów żywnościowych, które wymagającą niskich temperatur do zachowania swoich pierwotnych właściwości. Dlatego w dokumencie tym znajdziemy między wskazanie, jakiego rodzaju produkty są podatne na psucie w zbyt wysokich temperaturach, a także określenie, jakie warunki powinny zostać spełnione, żeby uniknąć utraty jakości towaru. Ponadto w dokumencie przedstawione zostały między innymi

  • Wymogi wobec pojazdów wykorzystywanych w transporcie chłodniczym
  • Metody oznaczania pojazdów chłodniczych
  • Warunki badania pojazdów
  • Warunki pomiarów i kontroli właściwości termicznych pojazdów
śr. ocena 5 / głosów 6