Technologie do przerabiania kabli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Recykling staje się w Polsce coraz bardziej istotny, od kiedy przyłączyliśmy się do Unii Europejskiej. Zwiększa między innymi ilość dostępnych metali, które trafiają z powrotem na rynek. Aby globalna gospodarka mogła utrzymywać się na wysokim poziomie w przyszłości, ważny jest odzysk metali ze zużytych kabli, odpadów elektronicznych i elektrycznych. Ma to również istotny, pozytywny wpływ na środowisko naturalne, między innymi zmniejszając emisję gazów cieplarnianych. Co warto wiedzieć o technologiach recyklingu?

Zasoby metali

Kable, sprzęt elektroniczny i elektryczny, do tego diody LED i baterie, to jedne z najbardziej obiecujących źródeł recyklingu. Telefony komórkowe, smartfony, tablety, komputery, czy zaawansowany sprzęt kuchenny bezwzględnie powinny być poddawane recyklingowi. Zawierają wysokowartościowe i rzadkie metale, które nie są jednak równomiernie rozłożone w złomie omawianego pochodzenia. W większości urządzeń znajdziemy je nie tylko w kablach i połączeniach, ale także w obwodach drukowanych, czy ekranach LCD. Metale kolorowe używane są zwykle jako osłonki, podobnie jak aluminium, z którego wykonana może być część kabli. W kablach znajdziemy także miedź, podobnie jak w złączach.

Złoto to domena kontaktów, przełączników, diod i układów scalonych, a platynę znajdziemy w kondensatorach. To tylko część metali, jakie znajdują się w otaczającej nas elektronice i elektryce – mówi nam przedstawiciel firmy Azotas z Sieradza. Zawierają też srebro, gal, german, czy kobalt. Czasami są to tak drobne ilości, że nie zauważylibyśmy ich gołym okiem.

Sprzęt w zakładach przetwarzania

Według obowiązujących przepisów, zakłady przetwarzające sprzęt mają obowiązek ich demontażu oraz niezwłocznego usunięcia z nich składników niebezpiecznych. Dalej następuje inny proces odzysku lub dalszy recykling. Przepisy i wskazówki określają także, jakie urządzenia powinien posiadać zakład przetwarzania i kilka detali dotyczących wykończenia wnętrz zakładu, na przykład nieprzepuszczalne podłoże i zadaszenie. Maszyny do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego powinny mieć odpowiednie certyfikaty. Są to przede wszystkim specjalistyczne granulatory, wibracyjne separatory, czy kompaktowe linie recyklingu. Sprzęty zasilane są ręcznie lub automatycznie. Najlepsze rozwiązanie to wybór kompaktowego sprzętu, do którego w przyszłości można podłączyć inne maszyny, by zwiększyć wydajność, na przykład taśmy przenośnikowej, czy wibracyjnego prześcielacza do granulatora.

śr. ocena 5 / głosów 3