sprzet do prac na wysokosci

Sprzęt do prac na wysokości – zasady bezpiecznej pracy

Pracą na wysokości nazwać można czynności przeprowadzane już powyżej dwóch metrów nad poziomem ziemi lub podłogi. Jest to praca obciążona wysokim ryzykiem, przede wszystkim związanym z możliwością upadku. Mocne nerwy nie wystarczą, by zagwarantować bezpieczeństwo pracującym na wysokości ludziom. Specjalistyczny sprzęt i przestrzeganie pewnych reguł są jednakowo ważne.

Specyfika pracy a odpowiedni sprzęt

Środki ostrożności powinny być podejmowane niezależnie od tego, czy praca na wysokości odbywa się na rusztowaniu, czy też na ruchomym podeście wiszącym. Odpowiednie oprzyrządowanie powinno być jednak dostosowane do konkretnych warunków panujących na stanowisku pracy, jak również do specyfiki działań, które mają być w jego ramach przeprowadzane. Jeżeli na przykład pracownik musi zachować swobodę ruchu w określonym zakresie, należy zabezpieczyć ten ruch urządzeniem samoblokującym, w którym mechanizm hamujący uruchamia się przy prędkości powyżej 1,5 metra na sekundę – a więc wtedy, gdy pracownik ten spada, a nie po prostu się przemieszcza.

Sposób mocowania takiego urządzenia do stałego elementu konstrukcji również zależy od tego, czy jego ruch ma się odbywać w pionie, czy w poziomie – dodaje przedstawiciel firmy Sprzęt-Poż, która zaopatruje m.in. Straż Pożarną.

Z drugiej strony urządzenie to przyczepione jest do linki bezpieczeństwa stanowiącej z kolei element szelek bezpieczeństwa. Te zaś bywają zaopatrzone w pas biodrowy, jeżeli praca na wysokości odbywa się w podparciu, czyli na przykład na słupach lub masztach.

Elementy te mają chronić przed upadkiem z wysokości i łagodzić jego ewentualne następstwa. Druga z tych funkcji pełniona jest też przede wszystkim przez obowiązkowe hełmy ochronne dedykowane pracom na wysokości oraz mocowane do linek bezpieczeństwa amortyzatory spadania, w których wewnętrzna taśma ulegająca rozerwaniu łagodzi oddziałujące na pracownika w trakcie upadku siły.

Kontrola nie do zlekceważenia

Wymienione do tej pory sprzęty do pracy na wysokości to tzw. środki ochrony indywidualnej. Oprócz nich stosowane są również rozmaite balustrady, rusztowania tudzież siatki ochronne. Stan techniczny obu rodzajów zabezpieczeń musi zaś podlegać częstej, regularnej kontroli. Bez tego nie może być mowy o przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy, gdyż jakiekolwiek braki w wyposażeniu, jego zużycie lub nieprawidłowe zamocowanie stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia osób pracujących na wysokości.

śr. ocena 5 / głosów 6