Asenizacja czynnosc umozliwiajaca oczyszczenie szamba ze nieczystosci

Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w usługach asenizacyjnych

Asenizacja to usuwanie nieczystości z domów prywatnych, zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych czy oczyszczalni ścieków. Jest niezbędna, gdy korzystamy z szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Ścieki łączą się nie tylko z nieprzyjemnym zapachem, ale również z dużym stężeniem niebezpiecznych toksyn. Stąd też asenizacja może być przeprowadzana wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu przez firmy, które uzyskały na to pozwolenie. O jakim sprzęcie mowa?

Co warto wiedzieć o asenizacji?

Asenizacja to profesjonalne określenie wywożenia nieczystości. Zaliczamy do nich ścieki komunalne i przemysłowe, zarówno pochodzące ze zbiorników bezodpływowych jak i odpływowych. Realizacją usług asenizacyjnych mogą zajmować się wyłącznie profesjonalne firmy, posiadające na taką działalność zezwolenie. Zezwolenie na świadczenie usług związanych z opróżnianiem szamb i wywozem nieczystości wydaje właściwy urząd miasta lub gminy.

Firmy zajmujące się asenizacją, takie jak np. Prym Asenizacja, nie tylko zajmują się opróżnianiem zbiorników z nieczystościami i ich neutralizacją w stacjach uzdatniających. Świadczą również szereg usług dodatkowych, takich jak oczyszczanie studzienek, przydomowych oczyszczalni czy wywożenie ścieków przemysłowych.

Poza zezwoleniem, firma asenizacyjna musi również dysponować specjalistycznym sprzętem. Może ona ściśle współpracować z oczyszczalnią ścieków lub posiadać swoje obiekty. Asenizacja gwarantuje sprawne działanie kanalizacji i wspiera środowisko naturalne.  Z usług asenizacyjnych mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i mniejsze lub większe firmy.

Jaki sprzęt wykorzystywany jest w usługach asenizacyjnych?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, aby świadczyć usługi asenizacyjne, trzeba dysponować odpowiednim, specjalistycznym sprzętem. Warto tutaj podkreślić, że nieczystości i ścieki nie tylko generują nieprzyjemne zapachy, ale są także niebezpieczne dla zdrowia i środowiska przez wzgląd na duże stężenie toksyn.

Do bezpiecznego i szybkiego opróżniania zbiorników z nieczystościami służą odpowiednie, specjalistyczne pojazdy asenizacyjne. Są to zazwyczaj cysterny bądź samochody z ciągnikiem, który wyposażony jest w beczkę asenizacyjną, pompy i węże. Czasami szamba są dość trudno dostępne, jednak tutaj z pomocą przychodzą specjalne, długie węże. Dzięki nim i odpowiedniej obsłudze szambo może być bez problemu opróżnione. Taki wąż wprowadzany jest do zbiornika z nieczystościami, a następnie umożliwia on wpompowanie ścieków do beczki znajdującej się w cysternie lub samochodzie. Gdy cały zbiornik zostanie dokładnie opróżniony, beczka zostaje zamknięta, a jej zawartość przewożona jest w odpowiednie miejsce, gdzie podlega neutralizacji. Systematyczne opróżnianie nieczystości zagwarantuje sprawne działanie kanalizacji. Warto podkreślić, że pojazdy asenizacyjne muszą spełniać odpowiednie standardy i warunki techniczne, które określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku. Niezależnie od rodzaju pojazdów, baza transportowa musi być sprawna technicznie i systematycznie sprawdzana.

śr. ocena 5 / głosów 3