ochrona srodowiska

Skutki prawno-sądowe nieprzestrzegania przepisów dotyczących zachowania czystości środowiska

Śmieci wyrzucać trzeba – wie to każdy, nawet małe dzieci. Oczywiście jak sami dobrze wiemy, nakazy i obyczaj swoje, a życie swoje. I o ile dziecku za niewyrzucanie śmieci do kosza nic nie grozi, o tyle dorosłym – jak najbardziej. Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć, omijając przepisy dotyczące ochrony środowiska?

Co mówią przepisy?

Obowiązek odpowiedniego zagospodarowania i utylizacji odpadów nakłada rozporządzenie ministra środowiska z 2001 roku (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628). Określa i systematyzuje ono również odpady w grupy oraz wyodrębnia z nich tzw. odpady niebezpieczne. Przypisanie do danej grupy odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie tego, co jest źródłem odpadów – a w dalszej kolejności brane są pod uwagę surowiec, z którego są wykonane, stan skupienia, możliwość zagrożenia dla środowiska oraz ewentualna możliwość dalszego wykorzystania, co w prawie nazywa się Odzyskiem; jest to jednak osobna procedura i paragraf go regulujący. Lista i systematyka odpadów jest zgodna z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Co nam grozi?

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie środowiska mogą być dla nas dotkliwe. O ile za porzucenie domowych śmieci na dzikim wysypisku będziemy ukarani mandatem w wysokości 500 zł, o tyle w przypadku nielegalnego utylizowania większych ilości śmieci i odpadów przemysłowych sprawa jest „nieco” bardziej skomplikowana: za różne wykroczenia grozi nam grzywna oraz od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku gdy wwozimy lub wywozimy bez zezwolenia odpady za granicę – nawet 8 lat. Utrudnianie śledztwa i wykonywania czynności służbowych inspektorom ochrony środowiska kosztuje nas 3 lata.

Jednak największą karę poniesiemy w przypadku, gdy w wyniku wyrządzonego zanieczyszczenia dojdzie do czyjejś śmierci lub choćby tylko uszczerbku na zdrowiu – zakres możliwej kary zwiększa się do 12 lat więzienia. To połowa maksymalnego dopuszczalnego wymiaru kary w polskim kodeksie karnym; 25 lat więzienia przyznaje się np. za morderstwo.

Jak to rozwiązać?

Najbezpieczniejszym, a przy tym najbardziej korzystnym dla nas rozwiązaniem będzie oddanie sprawy odpadów firmom, które się tym zajmują – mają one do tego wszystkie wymagane pozwolenia i licencje, ponadto posiadają odpowiedni sprzęt; jednym słowem: pełen know-how. Wynajęcie takiej firmy jak Ekoprod, utylizującej odpady, pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku, w czasie którego zarobimy zapewne tyle, że po opłaceniu takiej firmy i tak będziemy sporo na plusie – a problem odpadów rozwiąże się sam. W końcu, jak mówi stare przysłowie – skąpiec płaci podwójnie, bo oszczędzanie na utylizacji odpadów może, paradoksalnie, kosztować nas o wiele więcej niż gdy zrobi to za nas odpowiednia firma.

śr. ocena 6.7 / głosów 3