Serwis kotłów – najczęstsze usterki

Paliwa stałe to zdecydowanie najpowszechniej stosowane źródło ciepła w Polsce – stosuje się je w blisko 70% gospodarstw domowych.Kotły do spalania ekogroszku czy pelletu podobnie jak i inne urządzenia mechaniczne, są podatne na uszkodzenia. Nieprawidłowa eksploatacja, wady fabryczne czy po prostu zużycie powodują, że kocioł może ulec awarii, która uniemożliwi jego prawidłowe funkcjonowanie. Z jakimi usterkami możemy się zetknąć i jakie są ich przyczyny?

Niskiej jakości paliwo

Sprawność kotła i jego żywotność w dużej mierze zależą od jakości spalanego w nim paliwa. Przykładem jest ekogroszek, który zyskuje obecnie coraz większą popularność. Aby mógł on zostać uznany za paliwo wysokiej jakości, musi posiadać odpowiednie parametry pod względem uziarnienia, kaloryczności, spiekalności, wilgotności, zawartości siarki.

Spalanie paliwa o zbyt wysokiej zdolności do spiekania spowoduje, że wewnątrz kotła zaczną tworzyć się tak zwane spieki koksowe – mówi przedstawiciel firmy Polspawktóre będą zaburzać przepływ gazów i zwiększać opór ślimaka w dozowniku paliwa. Ostatecznie doprowadzi to do zablokowania całego układu.

Zapowietrzenie kotła

O tym, że nasz kocioł się zapowietrzył możemy się przekonać po odgłosach dobiegających z jego wnętrza – stukaniach i ostrych zgrzytach. Zapowietrzenie kotła prowadzi do obniżenia sprawności w przekazywaniu ciepła i w efekcie do niedogrzania domu, nawet mimo dostarczenia odpowiedniej ilości paliwa. Skutki usterki najbardziej odczuwalne są w pomieszczeniach najdalej położonych od kotła. Kotły często wyposażenia są w ręczne lub automatyczne odpowietrzniki, zdarza się jednak, że ich użycie nie przynosi skutku. Dotyczy to zwykle kotłów pracujących w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym – przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe umieszczenie zbiornika wyrównawczego.

Cofanie się kotła automatycznego w stronę zasobnika

Usterka ta wynika z niedostatecznej drożności elementów kotła węglowego. Uniknąć jej można poprzez szczelne zamykanie zasobnika paliwa, dbanie o dobry stan uszczelki klapy zasobnika, drożność kanału i mieszacza powietrza nadmuchowego z wentylatora.

Zużycie elementów kotła

Im dłuższa eksploatacja kotła, tym większe zużycie poszczególnych jego elementów. Starzenie się urządzenia jest procesem całkowicie normalnym. W jego wyniku uszkodzeniu może ulec m.in. podajnik ślimakowy – zużycie spowodowane jest wytarciem lub korozją powstającą w skutek kontaktu z siarką i wilgocią zawartą w węglu czy wymiennik ciepła – jego przyspieszone zużycie często jest wynikiem nieprawidłowej konserwacji kotła poza sezonem grzewczym.

 

śr. ocena 5 / głosów 5