rzepak-ozimy

Rzepak ozimy – czy to się opłaca?

Rzepak ozimy, mimo iż jest bardzo wymagający, jest także bardzo opłacalny. Jego uprawa daje zazwyczaj dużo większe zysku niż uprawa zbóż ozimych. Decydując się na uprawę rzepaku trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych czynnikach, które będą miały wpływ na wysokość osiągniętych plonów.

Wymagania glebowe do uprawy rzepaku

Wysoka opłacalność uprawy rzepaku ozimego w Polsce jest poza dyskusją, jednak żeby zbiory były naprawdę dobre, rzepak musi być posadzony na dobrych stanowiskach. Ocenia się, że najlepsze plony można uzyskać na stanowiskach bardzo dobrego kompleksu żytniego oraz dobrego i bardzo dobrego kompleksu pszenicznego.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Agronas, która jest producentem wysokiej jakości nasion rolniczych i paszowych: Oprócz rodzaju stanowisk, bardzo ważnym czynnikiem warunkującym wysokość plonów rzepaku ozimego jest również pH gleby. Wysiew rzepaku na stanowiskach o pH niższym niż 5,8 skutkuje złym początkowym rozwojem roślin, a w momencie nawożenia także gorszym przyswajaniem składników mineralnych. Oprócz tego nieuregulowane pH gleby powoduje także w roślinach niedobór magnezu.

Umiejscowienie rzepaku w płodozmianie

Bardzo ważnym czynnikiem dla uzyskania dobrych plonów wysokiej jakości rzepaku ozimego jest również prawidłowe umiejscowienie go w płodozmianie. Najlepsze plony uzyskuje się poprzez sianie rzepaku ozimego po wczesnych ziemniakach,. Roślinach strączkowych oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych. Nie zaleca się uprawy rzepaku w płodozmianie z burakiem cukrowym oraz uprawa rzepaku po sobie. Niekorzystne jest również sianie rzepaku z materiału zebranego z własnej plantacji, ze względu na duże ryzyko utraty jakościowych cech nasion, wynikającej z łatwości przypylenia z chwastami krzyżowymi oraz z własnymi uprawami.

Z czego wynika opłacalność upraw rzepaku ozimego?

Opłacalność upraw rzepaku ozimego wynika przede wszystkim z wysokiego zapotrzebowania na olej rzepakowy, który jest równie wartościowy co oliwa z oliwek. Dzięki temu przy dobrych zbiorach inwestycja ta jest bardzo opłacalna finansowo.

Oprócz tego rzepak ozimy jest niezwykle cenną rośliną w płodozmianie, zwłaszcza w uprawach z przewagą zbóż. Jego uprawa zapobiega monokulturze oraz skutkuje podwyższeniem produkcyjności roślin następczych.

śr. ocena 5 / głosów 1